Shop Doneer

Het leven binnentreden

Leestijd: 1 min.
Vandaag gaan we ons wat meer verdiepen in de ingrediënten van het
Romeinen-recept. Hierin staan een aantal opeenvolgende punten over identificatie. Ten eerste zijn we
'gestorven aan de zonde' (vers 1) toen Jezus stierf; wij identificeren ons met zijn dood. Toen Jezus werd gekruisigd, werd ons
'oude ik' (vers 6), de opstandige natuur die we van Adam hebben geërfd, ook gekruisigd. Ten tweede zijn we
'met Hem begraven'. Door te worden gedoopt in zijn dood, sterven we met Hem en worden we met Hem begraven. Ten derde zijn we
'met Hem verbonden in zijn opstanding' (vers 5). Hem volgen in zijn dood en begrafenis brengt ons het opstandingsleven binnen; wij delen het leven met Hem. De praktische, opeenvolgende gevolgen van onze identificatie met Jezus in zijn dood, begrafenis en opstanding zijn als volgt:
1. Het lichaam van de zonde is tenietgedaan (vers 6). De verdorven, slechte natuur die ons gebonden hield en ervoor zorgde dat wij verkeerde dingen deden, zelfs terwijl we verlangden om het goede te doen, is krachteloos geworden. Die oude natuur is ter dood gebracht.2. Hierdoor zijn we niet langer slaven van de zonde (vers 6). De zonde dwingt ons niet langer om dingen te doen die pijn doen, of die verwoestende, rampzalige gevolgen hebben voor ons leven, onze omgeving of de wereld om ons heen.3. Vervolgens worden we bevrijd van de zonde (vers 7). We zijn letterlijk gerechtvaardigd, vrijgesproken. Jezus betaalde de ultieme prijs voor onze zonde; er hoeft niets meer bijbetaald te worden. Vrijgemaakt van de macht en de schuld van de zonde, hebben we nu een goed geweten en kunnen we zonder angst voor de troon van God staan.4. Tenslotte mogen we ook leven met Christus (vers 8). Wat een ontzagwekkende, heerlijke belofte! Wij delen nu al in zijn eeuwige opstandingsleven. Hij is eenmalig voor de zonde gestorven; Hij kan niet opnieuw sterven. Hij leeft eeuwig voor God en wij treden dat eeuwige leven binnen.

Dank U Heer, voor uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat ik door mijn identificatie met Jezus niet langer een slaaf ben van de zonde, maar doordat Jezus met mijn zonde tot zonde werd gemaakt, ben ik met zijn gerechtigheid rechtvaardig gemaakt en mag ik eeuwig met Hem leven! Amen.