Shop Doneer

Het leven van de wijnstok

Leestijd: 1 min.
Om mensen het belang uit te leggen van het hebben van Christus in hun leven, gebruikte Jezus een gelijkenis over de wijnstok en de ranken (zie Johannes 15:1-8). Hij zei:Ik ben de Wijnstok, u de ranken.Hij was heel specifiek en gaf ons daarmee een oriëntatiepunt waardoor we het complete beeld kunnen zien. Jezus zelf is de wijnstok.
Om als wijnstok te kunnen leven en vrucht dragen, moet er sap zijn - een bron van voeding die vanaf de wortel door de wijnstok naar de ranken stroomt. Als het sap de ranken niet bereikt, dan zullen ze verdorren en geen vrucht voortbrengen. De sleutel van het leven in de wijnstok is het sap, wat een beeld is van de Heilige Geest. In Romeinen 8:10 zei Paulus:
Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest levend vanwege de gerechtigheid.
We hebben de dood van Christus ervaren door onze zonden. Maar in het ervaren van Zijn dood, komen we binnen in Zijn leven, vanwege Zijn rechtvaardigheid die ons door geloof wordt gegeven (zie Romeinen 6:6-8). En door die rechtvaardigheid mogen we delen in zijn leven! Wij hebben deel aan het leven dat door de wortels, via de wijnstok in de ranken stroomt. Paulus vertelt ons in Romeinen 8:10 dat dit leven de Heilige Geest is. De Geest is leven!

Dank U Jezus, voor Uw offer. Het leven in de wijnstok is de Heilige Geest en die stroomt in mij en door mij. Dank U wel voor het wonder dat ik door de Geest van leven in Christus Jezus, uw volle leven mag ervaren! Ik ben gerechtvaardigd door geloof. Amen.