Shop Doneer

Het mysterie en de rijkdom van het kruis

Leestijd: 2 min.
Thema: Jezus betaalde de volle prijs

Gisteren zagen we welke enorme prijs Jezus betaalde. Als je deze gruwelijke lijst overdenkt, bedenk dan dat dit een indicatie is voor de maat van Zijn liefde voor jou! Het kostte Hem letterlijk alles wat Hij had. Hij gaf niet alleen maar Zijn koningstroon, Zijn glorie en Zijn goddelijke positie op. Ook gaf Hij niet simpelweg een aantal menselijke bezittingen en verworvenheden op. Nee, Hij gaf zichzelf. Hij gaf Zijn eigen leven. Hij stortte het uit in Zijn bloed, als prijs voor jouw en mijn verlossing. Dat is de maatstaf van Gods liefde voor ons. Onbegrijpelijk!
Vroeg in mijn leven als christen, toen ik nog maar net tot de Heer gekomen was, gaf Hij me een instructie die mijn hele leven centraal is blijven staan. Terwijl ik op dat moment al een heel jaar in een militair hospitaal aan bed gekluisterd was met een huidaandoening die niet wilde genezen, kreeg ik bezoek van een vrouwelijke brigadier van het Leger des Heils, een militair uit Nieuw Zeeland en een jonge vrouw uit Oklahoma. Deze laatste sprak – terwijl de kracht van de Heilige Geest heel duidelijk merkbaar was – een profetie uit:
“Overdenk het werk van Golgotha; een volmaakt werk, volkomen in elk opzicht, volmaakt in ieder aspect.”
Deze woorden hebben destijds geleid tot goddelijke genezing voor mijn lichaam, maar zijn ook de leidraad gebleven voor de rest van mijn leven en bediening. In de overdenkingen die je de laatste tijd gelezen hebt, komt de volmaaktheid van Jezus’ offer heel direct en concreet naar voren. Mijn advies is dat je deze waarheid – Jezus die onze hogepriester is en tot zeven maal toe Zijn bloed liet vloeien – altijd centraal houdt in je leven.
Persoonlijk ontdekte ik dat God destijds, door die gebeurtenis, mijn voeten als jonge gelovige had gezet op het pad dat voert naar de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, en in de bediening om voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt (zie Ef. 3:8,9, NBV).
Heer Jezus, nooit zal ik het pad van het kruis verlaten – de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dank U Heer, dat Uw licht steeds helderder gaat schijnen in mijn leven, naarmate ik blijf op dat pad en U de rijkdom van Uw volmaakte werk aan het kruis steeds verder voor mij ontvouwt. Amen.
Heer Jezus, nooit zal ik het pad van het kruis verlaten – de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dank U Heer, dat Uw licht steeds helderder gaat schijnen in mijn leven, naarmate ik blijf op dat pad en U de rijkdom van Uw volmaakte werk aan het kruis steeds verder voor mij ontvouwt. Amen.