Shop Doneer

Het onzichtbare leger

Leestijd: 2 min.
De engel van de HEERE legert zich
rondom hen die Hem vrezen, en redt hen.

(Psalm 34:8)
Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven
dat zij u bewaren op al uw wegen.

(Psalm 91:11)

Geloof jij in engelen? Ik wel! Ik geloof dat er ontelbare goede engelen zijn die de opdracht hebben over Gods kinderen te waken. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat alle engelen dienende geesten zijn, die uitgezonden worden om hen te dienen die de zaligheid zullen beërven (Hebreeën 1:14). Ik ben blij te weten dat waar ik ook ga, een engel van God om mij heen is, die klaar staat om mij te redden.

We lezen in 2 Koningen 6 over de profeet Elisa. De stad waar hij zich bevond was omsingeld door een groot buitenlands leger dat erop uit was gezonden om hem gevangen te nemen. Elisa's dienaar was ontzet over het enorme aantal belegeraars, maar Elisa zei: ‘...zij, die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn.’ Toen bad Elisa: 'Heer, open toch zijn ogen, opdat hij zie. En de Heer opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa.’ (2 Koningen 6:16-17). Waarom rondom Elisa? Omdat Elisa beantwoordde aan dat wat vereist is voor een dergelijke bescherming door engelen: hij vreesde de Heer.

De aandacht van de hemelse legers was gericht op die ene man, Elisa. Ze beschermden niet alleen de profeet zelf, maar verdedigden bovendien de jongeman die hem vergezelde en alle mensen in de belegerde stad.

Ik geloof dat als God onze ogen zou openen, we zullen zien dat vandaag nog altijd hetzelfde gebeurt. Zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn. Er staat een groot onzichtbaar leger naast ons. Dat mag ons bemoedigen. Laten we moed vatten. Laten we rekenen op de aanwezigheid van de engelen van de Heer die om ons heen zijn, klaar om ons te redden.

Gebed van de dag

Vader, wat een heerlijke waarheid is het te weten dat Jezus, het Licht in de wereld, gekomen is om ook mij uit de duisternis te trekken en in Uw wonderbaar licht te plaatsen. Maak vandaag de aanwezigheid van Uw ongeziene legers van engelen tot een levende realiteit voor mij.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.