Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Het pantser: bewaar je hart!

Leestijd: 2 min.
Thema: De volledige wapenrusting...
Het borstpantser van de Romeinse legionair biedt bescherming aan het belangrijkste, meest onmisbare orgaan van het menselijk lichaam: het hart. De Bijbel spreekt er vaak over dat het hart het allerbelangrijkste in ons leven is, zoals Salomo in Spreuken 4:23 zegt:
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
Vijf jaar lang ben ik leraar geweest in Kenia, Oost Afrika. Toen heb ik een aantal stammen leren kennen en een beetje hun taal geleerd. Op een dag zag ik aan de muur in een van de studentenkamers Spreuken 4:23 geschreven staan in de Maragoli taal. Ik vertaalde het letterlijk voor mezelf en die letterlijke vertaling is me altijd bijgebleven: ‘Bewaar je hart met al je kracht, want alle dingen van je leven komen daaruit voort.’
Wat in je hart is, zal uiteindelijk je levensloop bepalen, ten goede of ten kwade. Het is dus essentieel dat we ons hart bewaren voor alle soorten van kwaad. Paulus spreekt over het pantser van gerechtigheid als bescherming voor ons hart. Laten we ons eens afvragen wat er in deze context nou precies bedoeld wordt met gerechtigheid. Gelukkig is er nog een andere brief van Paulus die we over het onderwerp van de wapenrusting kunnen raadplegen. In 1 Thessalonicenzen 5:8 zegt hij:
Maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde…
Hier beschrijft Paulus het pantser vanuit een andere hoek en noemt het ‘het harnas van geloof en liefde’. Laten we deze twee gedeelten eens samenvoegen: het pantser van gerechtigheid is dus een pantser van geloof en liefde. Dit zegt ons veel over het soort gerechtigheid waar Paulus aan dacht. Het is niet een gerechtigheid die voortkomt uit onze eigen werken, of uit een religieuze wet, maar het is de gerechtigheid die alleen komt door het geloof.
Galaten 5:6 werpt eveneens licht op de combinatie van liefde en geloof: In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is. Paulus bevestigt hier dat in Christus Jezus niet het wel of niet besneden zijn (naar de Joodse wet dus) enige betekenis heeft, maar geloof, dat werkt door liefde heen (NBV: ‘dat men de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent...’)

Heer, wat is het geweldig dat U in mijn hart zowel geloof als Uw bovennatuurlijke liefde heeft geplant, die samen de bron vormen van alles in mijn leven! Help mij daarom inderdaad mijn hart – het geloof dat werkzaam is door liefde en waaruit al het andere voortkomt – te bewaren boven alle andere dingen! Amen.