Shop Doneer

Het product van waarheid

Leestijd: 2 min.

Laten we nog iets nauwkeuriger kijken naar de omwisseling die heeft plaatsgevonden van de oude naar de nieuwe mens. De oude mens was het resultaat van de leugen van de duivel – hij was het resultaat van misleiding. Zijn hele natuur is misleiding en verderf. De oude mens is het product van de slang en is net zo kronkelig en zo krom als een hoepel. Er is geen waarheid in hem. Hoe meer hij probeert rechtop te lopen, hoe krommer hij wordt.

Wat is de oplossing? De oude mens is gekruisigd, zodat de nieuwe mens kan opstaan. Efeze 4:22 roept ons op om de oude mens af te leggen en vers 24 om de nieuwe mens aan te doen. Dat is de omwisseling. Het oude stel kleren gaat weg; de nieuwe kleding wordt aangetrokken.

Daarna beschrijft vers 24 hoe die nieuwe mens in elkaar zit:

...in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

Dit vers zou ik anders willen vertalen:

die – net als God – is geschapen in rechtvaardigheid en werkelijke heiligheid.

Of:

Die volgens Gods plan (Gods standaarden, Gods denken of Gods doelstellingen) was geschapen in rechtvaardigheid en heiligheid in waarheid.

De nieuwe mens is het product van de waarheid van Gods Woord over Jezus Christus. Deze waarheid – die we in ons hart aannemen door geloof – brengt de nieuwe mens voort, die op zijn beurt rechtvaardigheid en heiligheid voortbrengt. De nieuwe mens is geschapen met Gods standaarden, Zijn doelen, in rechtvaardigheid en heiligheid. Dat zijn producten van de waarheid.

Gebed van de dag

Jezus, dank U voor de omwisseling aan het kruis. Ik proclameer dat mijn oude mens werd gekruisigd met Christus, opdat mijn nieuwe mens zou worden voortgebracht. Deze waarheid ontvang ik in mijn hart door geloof: mijn oude mens is ter dood gebracht in Christus, zodat de nieuwe mens in mij zou opstaan. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.