Shop Doneer

Het product van waarheid

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Mijn oude mens is ter dood gebracht in Christus, zodat de nieuwe mens in mij zou opstaan.
Laten we nog iets nauwkeuriger kijken naar de omwisseling die heeft plaatsgevonden van de oude naar de nieuwe mens. De oude mens was het resultaat van de leugen van de duivel - hij was het resultaat van misleiding. Zijn hele natuur is misleiding en verderf. De oude mens is het product van de slang en is net zo kronkelig en zo krom als een hoepel. Er is geen waarheid in hem. Hoe meer hij probeert rechtop te lopen, hoe krommer hij wordt.
Wat is de oplossing? De oude mens is gekruisigd, zodat de nieuwe mens kan opstaan. Efeze 4:22 roept ons op om:
de oude mens af te leggen en de nieuwe mens aan te doen (vers 24).
Dat is de omwisseling. Het oude stel kleren gaat weg; de nieuwe kleding wordt aangetrokken. Daarna beschrijft vers 24 hoe die nieuwe mens in elkaar zit:
in ware rechtvaardigheid en heiligheid.
Dit vers zou ik anders willen vertalen:
die - net als God - is geschapen in rechtvaardigheid en werkelijke heiligheid.
Of: Die volgens Gods plan (Gods standaarden, Gods denken of Gods doelstellingen) was geschapen in rechtvaardigheid en heiligheid in waarheid.
De nieuwe mens is het product van de waarheid van Gods Woord over Jezus Christus. Deze waarheid - die we in ons hart aannemen door geloof - brengt de nieuwe mens voort, die op zijn beurt rechtvaardigheid en heiligheid voortbrengt. De nieuwe mens is geschapen met Gods standaarden, zijn doelen, in rechtvaardigheid en heiligheid. Dat zijn producten zijn van de waarheid.

Jezus, dank U voor de omwisseling aan het kruis. Ik proclameer dat mijn oude mens werd gekruisigd met Christus, opdat mijn nieuwe mens zou worden voortgebracht. Deze waarheid ontvang ik in mijn hart door geloof: mijn oude mens is ter dood gebracht in Christus, zodat de nieuwe mens in mij zou opstaan. Amen.