Shop Doneer

Het 'Romeinen-recept'

Leestijd: 1 min.
Laten we de komende dagen eens kijken naar wat ik noem het 'Romeinen-recept'. Het woord 'recept' of 'menu' doet denken aan een kookboek. Als we de Bijbel nu eens op dezelfde eenvoudige manier zouden lezen als een kookboek, dan ontdekken we dat dit recept altijd lukt. Het 'Romeinen-recept' is Gods manier om te zorgen dat de waarheden van het evangelie gaan werken in ons leven.
Wat zullen wij nu zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet! Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem. Want wat zijn sterven betreft, is Hij eens voor altijd voor de zonde gestorven en wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God (Romeinen 6:1-10).
De uitkomst van dit 'recept' is overweldigend: De zonde zal niet langer je meester zijn (NIV). De zonde zal je niet langer overheersen of controleren. Bevrijding van de zonde en al het kwaad dat eruit voortkomt, is alleen mogelijk door ons te identificeren met Jezus Christus in zijn dood, begrafenis, opstanding en hemelvaart.

Dank U Jezus, voor Uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat de zonde niet langer mijn meester zal zijn - omdat Jezus met mijn zonde tot zonde werd gemaakt, opdat ik met Zijn gerechtigheid rechtvaardig gemaakt zou worden. Amen.