Shop Doneer

Het scheppende Woord

Leestijd: 1 min.
Door het Woord van de Heer is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond het leger van de sterren. Want Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er.Psalm 33: 6, 9
Sinds het prille begin van de menselijke geschiedenis heeft de mens zich beziggehouden met theorieën rond het ontstaan van het heelal. Wat was 'de eerste oorzaak'? Hoe is alles ontstaan? Tot op de dag van vandaag heeft men eindeloze theorieën aangedragen. De psalmist openbaart hier echter de echte 'eerste oorzaak' van het heelal: het woord van de Heer en de adem (letterlijk: geest ) van Zijn mond. Alles wat ooit geschapen is, ontstond toen de Heer het woord sprak en de adem of geest van Zijn mond met dat woord verenigde. De eerste verzen van het boek Genesis geven hiervan een levendige illustratie. In Genesis 1:2 staat: ... de Geest van God zweefde boven het wateroppervlak. En in vers 3: ...En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. Op dat moment werd Gods woord één met Zijn Geest. Hun éénwording bracht datgene voort wat God had gesproken. Hij sprak het woord 'licht' uit en het licht kwam tot stand.... Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Gods woorden deden de wereld ontstaan. Door de verbinding van Zijn woord met Zijn Geest kwam schepping tot stand. Er was verder niets voor nodig. Deze openbaring bevat onbegrensde mogelijkheden!
Telkens wanneer wij onze harten openstellen voor een samenwerking van Gods Woord en Geest komt in ons dezelfde kracht vrij die de wereld deed ontstaan. Op de eerste scheppingsdag bracht Gods woord het licht tot stand. Net zo krachtig en zeker als op die dag zal Gods Woord zichzelf reproduceren en scheppend bezig zijn in onze ervaring.

Mijn antwoord in geloof:
Dank U, Heer, dat Uw scheppende kracht in mij werkzaam is als ik mij overgeef aan Uw Geest en gehoorzaam ben aan Uw Woord.