Shop Doneer

Het scheppende woord

Leestijd: 2 min.
Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt,
door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht.
Want Híj spreekt en het is er,
Híj gebiedt en het staat er.
(Psalm 33:6, 9)

Sinds het prille begin van de menselijke geschiedenis heeft de mens zich beziggehouden met theorieën rond het ontstaan van het heelal. Wat was 'de eerste oorzaak'? Hoe is alles ontstaan? Tot op de dag van vandaag heeft men eindeloze theorieën aangedragen. De psalmist openbaart hier echter de echte 'eerste oorzaak' van het heelal: het woord van de Heer en de Geest van Zijn mond. Alles wat ooit geschapen is, ontstond toen de Heer het woord sprak en de adem of Geest van Zijn mond met dat woord verenigde. De eerste verzen van het boek Genesis geven hiervan een levendige illustratie. In Genesis 1:2-3 staat: ...de Geest van God zweefde boven het water. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En er was licht. Op dat moment werd Gods woord één met Zijn Geest. Hun éénwording bracht datgene voort wat God had gesproken. Hij sprak het woord 'licht' uit en het licht kwam tot stand.... Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Gods woorden deden de wereld ontstaan. Door de verbinding van Zijn woord met Zijn Geest kwam schepping tot stand. Er was verder niets voor nodig. Deze openbaring bevat onbegrensde mogelijkheden!

Telkens wanneer wij onze harten openstellen voor een samenwerking van Gods Woord en Geest komt in ons dezelfde kracht vrij die de wereld deed ontstaan. Op de eerste scheppingsdag bracht Gods woord het licht tot stand. Net zo krachtig en zeker als op die dag, zal Gods Woord zichzelf reproduceren en scheppend bezig zijn in onze ervaring.

Gebed van de dag

Dank U, Heer, dat uw scheppende kracht in mij werkzaam is als ik mij overgeef aan uw Geest en gehoorzaam ben aan uw Woord.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.