Shop Doneer

Het scheppende Woord

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 34

Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht. Want Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er. (Psalm 33:6, 9)
Al vanaf het begin van de geschiedenis heeft de mens gespeculeerd over het ontstaan van ons universum. Wat was het begin? Hoe is alles ontstaan? Er zijn al eindeloos veel theorieën aangevoerd en dit gebeurt vandaag de dag nog steeds.
De Bijbel openbaart echter het ware ontstaan van het universum, en dit overtreft alle theorieën: het is door het Woord van de Heer en de Geest (oftewel ‘adem’!) van Zijn mond. Alle dingen die ooit geschapen zijn, zijn ontstaan toen de Heer Zijn Woord sprak, en de adem (de Geest) van Zijn mond uitging samen met dat Woord.
In het eerste hoofdstuk van Genesis lezen we dat de Geest van God zweefde boven het water, en dat de Heer sprak: “Laat er licht zijn!”. Het samengaan van het Woord en de Geest van God bracht voort wat God had gesproken.
De psalmist zegt hier: Hij spreekt en het is er; Hij gebiedt en het staat er. De Heer sprak het universum tot aanzijn. Zijn Woord en Zijn Geest samen, hebben de schepping voortgebracht.
Het is heel belangrijk en boeiend om ons te realiseren dat als Gods Woord en Gods Geest samengaan in ons hart en leven, de complete scheppende kracht van God voor ons beschikbaar is. Die kracht bevindt zich in Zijn Woord en Zijn Geest.


Vader God, dank U wel dat U de Schepper bent van hemel en aarde en dat U ook mij geschapen heeft met de adem van Uw mond, die feitelijk ook Uw Geest is… U heeft dus Uw levensgeest in mij geblazen en ik kan er bijna niet over uit dat Uw eigen Geest in mij woont! Dank U, dank U wel daarvoor! Amen.