Shop Doneer

Het slagveld begrijpen

Leestijd: 1 min.
Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken de valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus (2 Korinthiërs 10:3-5).
Onze strijd tegen satan wordt bevochten in de geestelijke wereld. Daarom zijn onze wapens ook geestelijk en kunnen we ze ook alleen maar in die wereld gebruiken.
Het is heel belangrijk te begrijpen waar de strijd plaatsvindt. Paulus gebruikt in 2 Korinthiërs verschillende woorden om het slagveld en onze vijanden te benoemen. Door verschillende vertalingen te gebruiken, komen we tot de volgende opsomming van betekenissen; het woord 'valse redeneringen' wordt ook vertaald met: 'fantasieën', 'redeneringen', 'speculaties', 'argumenten', 'kennis', 'verzinsels' en 'bedenksels'. Elk van deze woorden heeft te maken met het gebied van ons denken. We moeten goed begrijpen dat de strijd zich afspeelt in ons denken. Satan voert een voortdurende, wereldomspannende oorlog om de gedachten van de mensen te winnen en beïnvloeden. Doelbewust en systematisch bouwt satan bolwerken in het denken van mensen. Deze bolwerken weerstaan de waarheid van het evangelie en het Woord van God, en zorgen ervoor dat we niet in staat zijn de boodschap van het evangelie te ontvangen.
Als Gods vertegenwoordigers is het onze verantwoordelijkheid om onze geestelijke wapens te gebruiken en deze bolwerken en al satans geschut neer te halen, zodat het denken van mannen en vrouwen bevrijd wordt. Daarna brengen we deze gedachten als krijgsgevangenen tot gehoorzaamheid aan Christus. Wat een verbluffende opdracht is dat!
Dank U Heer voor het bloed van Jezus. Door de kracht van Zijn bloed breek ik de bolwerken af die satan in mijn denken heeft opgebouwd. Ik verklaar dat satan geen plaats in mij heeft, geen macht over mij heeft en geen onvereffende aanspraken tegen mij heeft. Alles is vereffend door het bloed van Jezus. Amen.