Shop Doneer

Het slagveld: ons denken

Leestijd: 2 min.
Thema: Onze wapens en het strijdperk
In de komende periode zullen we kijken naar twee aspecten van geestelijke strijd die met elkaar verband houden. Allereerst de wapens die we moeten gebruiken. Ten tweede, het slagveld waar de oorlog wordt uitgevochten. Beide aspecten komen aan de orde in 2 Korinthiërs 10:3-5. Allereerst lezen we:
Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk…
Merk op dat Paulus zegt dat we weliswaar in het vlees leven en verwikkeld zijn in een oorlog, maar dat onze oorlog zich niet afspeelt op het natuurlijke vlak. Daarom moeten de wapenen die we gebruiken overeenkomen met de aard van de oorlog. Als het karakter van de oorlog vleselijk of lichamelijk was, dan hadden we ook natuurlijke wapens nodig, zoals tanks, bommen, of kogels. Maar omdat de oorlog geestelijk is en zich afspeelt op het geestelijke vlak, moeten onze wapens ook geestelijk zijn. Dus onze tekst vervolgt:
…maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan ​Christus…
Hier zien we dat onze wapens ‘krachtig zijn voor God’, dus geschikt zijn voor de oorlog, en dat we te maken hebben met ‘bolwerken’. De oorlog speelt zich af in de geestelijke wereld; daarom zijn ook onze wapens geestelijk, en geschikt voor deze soort van oorlog. In de komende bladzijden zullen we studie maken van onze wapens, die we onderverdelen in twee groepen: 1. onze defensieve wapenrusting, en 2. onze aanvalswapens.
Het is heel belangrijk om goed te bedenken waar de oorlog zich afspeelt. Als Paulus in deze tekst spreekt over het strijdperk of slagveld, dan gebruikt hij daar verschillende woorden voor. Woorden uit verschillende vertalingen opsommend, levert ons de volgende lijst op: verbeelding, redeneringen, verzinsels, argumentaties, bedenksels, kennis en gedachten. Zie je dat elk van deze woorden met hetzelfde specifieke gebied te maken heeft? Precies, het domein van de gedachten? We moeten beslist goed begrijpen dat de strijd zich afspeelt in de gedachten! Satan voert een verbeten strijd om het denken, de gedachtenwereld van het menselijk ras te beheersen. Hij bouwt bolwerken en bruggenhoofden in hun gedachten, en het is onze verantwoordelijkheid, als vertegenwoordigers van Gods Koninkrijk, om onze geestelijke wapens te gebruiken en deze bolwerken neer te halen. Zo maken we het denken van mannen en vrouwen vrij, en brengen de valse redeneringen en gedachten vervolgens 'als krijgsgevangene onder de gehoorzaamheid aan Christus'. Wat een ongelofelijke opdracht!
Heer, ik wil U vragen om allereerst mijn eigen denken vrij te maken van iedere leugen, elk verzinsel en iedere schans die wordt opgeworpen tegen de kennis van U en Uw eeuwige, standvastige Woord. Help mij om ook anderen te verbinden aan Uw Woord van Waarheid, en te groeien in het gebruik van de geestelijke wapens die Uw Woord ons leert. Amen.