Shop Doneer

Het teken van afscheiding

Leestijd: 3 min.

In het Evangelie van Johannes zegt Jezus:

Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. (Johannes 15:18-19)

Als de wereld 'ons als de hare zou liefhebben' is dat een behoorlijk duidelijk teken dat we niet bij Jezus horen. We moeten die waarschuwing goed in onze oren knopen. Hoe zou onze houding moeten zijn? Paulus geeft hier duidelijk antwoord op in Galaten 6:14:

Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, door Wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld.

Laten we nooit trots zijn op of zekerheid vinden in iets anders dan het kruis van de Heer. Niet in onze opleiding of onze baan, niet in onze religie of ons kerkgenootschap – in niets daarvan. We kunnen alleen maar volkomen trots zijn op en roemen in het kruis van de Heer Jezus Christus, waar Hij een totale, permanente en onomkeerbare overwinning boekte op alle machten van het kwaad. Door het kruis is

...de wereld voor mij gekruisigd en ik voor de wereld (Galaten 6:14).

Het kruis is het teken van afscheiding tussen de mensen van God en de mensen van deze wereld. Als we het principe van het kruis in ons leven aanvaarden, dan behoren we niet langer toe aan deze wereld. Jezus gaf onze deze geweldige belofte van overwinning:

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij ​vrede​ zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. (Johannes 16:33)

Er zullen moeilijkheden komen – maar Jezus heeft de wereld overwonnen! Door Hem kunnen wij ook de wereld overwinnen, als we bereid zijn tot Hem uit te gaan – buiten het legerkamp, Zijn lijden te dragen. Ik kan uit rijke ervaring getuigen dat dwars door moeilijkheden heen, Jezus zich altijd laat vinden als we naar Hem uitgaan.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U mij oproept om deze wereld achter mij te laten. Ik aanvaard het kruis als een teken van afscheiding tussen mij en de wereld – een wereld waar ik niet langer toe behoor. Ik zal buiten het legerkamp naar Hem uitgaan. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.