Shop Doneer

Het toepassen van 'sozo'

Leestijd: 2 min.

We hebben gezien dus dat lichamelijke genezing, bevrijding van boze geesten en zelfs de opstanding uit de dood van een jong meisje allemaal worden beschreven met dat ene Griekse woordje: 'redden' (sozo). Redding omvat alles wat Jezus door zijn dood aan het kruis beschikbaar heeft gemaakt. In Handelingen 4:7 worden de apostelen ondervraagd over de genezing van een verlamde in de Schone Poort. Petrus geeft dan een indrukwekkend getuigenis:

Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël! Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat. (vers 8 - 10)

Wat bracht de gezondheid van deze verlamde man tot stand? Sozo. Petrus gaat verder tot de kern: ...en de zaligheid (NBG: behoudenis) is in niemand anders... (vers 12) Tot slot kijken we naar 2 Tim. 4:18: De Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van zijn hemels Koninkrijk... Waar de vertaling spreekt over 'verlossen' gebruikt Paulus het woord sozo en bevestigt daarmee: De Heer zal mij redden en blijven doorgaan mij te redden. De voortdurend doorgaande uitwerking van Jezus' werk aan het kruis is totale verlossing. Vanaf het moment dat je ging geloven tot het moment dat je het aardse zult verruilen voor het eeuwige, beweeg je je voortdurend in de redding die Jezus bewerkte door zijn offer aan het kruis. Hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil...? (Hebr. 2:3) Er zijn mensen die weigeren de redding aan te nemen. Ze wijzen haar af omdat ze haar niet willen en er ook niet in geloven. Er zijn echter ook massa's belijdende christenen, die hun totale redding niet weigeren, maar haar verwaarlozen. Ze doen geen moeite om werkelijk te ontdekken wat God voor hen beschikbaar heeft gemaakt. Ze zijn tevreden met een traditionele visie, een denominatie-gebonden interpretatie van het kruis. God dreef mij - door aanhoudende ziekte - in een situatie dat ik zelf moest uitvinden wat er allemaal behoorde bij mijn redding. Ik kwam er niet onderuit. Misschien heeft God jou ook in zo'n situatie gebracht. Je kunt het je niet veroorloven zijn voorziening in totale redding te negeren. Ergens onderweg, en misschien zelfs wel hier en nu, heb je het wanhopig hard nodig. Moge God ieder van ons helpen om het lichamelijke aspect van zijn grote redding niet te negeren, en ook niet de genezing van onze ziel, die Hij duur heeft betaald!

Een van de meest eenvoudige en praktische manieren om jezelf toe te eigenen wat God voor je heeft gedaan, is Hem ervoor te danken, het te belijden met je mond. Laten we als gebed vandaag de volgende proclamatie uitspreken, waarbij je iedere toepassing of 'omwisseling' persoonlijk maakt:

Klik hier om de proclamatie te lezen.