Shop Doneer

Het volledige recht van verlossing

Leestijd: 1 min.
In Efeze 1:7 lezen we over de voorziening die er is in het bloed van Jezus: In Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de misdaden, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade. De vergeving van onze zonden is gekocht met Jezus' bloed. Vergelijk dit vers eens met wat Jezus zei tijdens het laatste avondmaal, toen Hij de beker aan Zijn discipelen gaf, als een beeld van Zijn bloed:want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. (Matteüs 26:28)
Hebreeën 9:22 zegt dat zonder het vergieten van bloed geen vergeving van zonden kan plaatsvinden. Dus het bloed van Jezus werd vergoten, opdat onze zonden konden worden vergeven.
In Efeze 1:7 maakt Paulus twee begrippen gelijkwaardig, namelijk de verlossing door het bloed van Jezus en de vergeving van zonden. Het is belangrijk om dit te begrijpen, omdat we het volledige recht op verlossing alleen ontvangen als onze zonden zijn vergeven. Ben jij er diep van doordrongen dat jouw zonden vergeven zijn? Besef jij dat al je fouten, verkeerde keuzes en onvolkomenheden werkelijk zijn weggewassen door Jezus' bloed. Het is mijn ervaring dat vele christenen gehinderd worden in hun functioneren en niet leven in werkelijke vrijheid, omdat ze onvoldoende begrijpen dat Jezus' bloed hen echt heeft vrijgekocht en schoongewassen van de zonde. Als jij dit herkent, bid God dan dat Hij je de enorme kracht van Jezus' bloed openbaart.

Heer, dank U wel voor het bloed van Jezus. Ik proclameer dat ik het volle recht van verlossing heb ontvangen, omdat al mijn zonden zijn vergeven door het bloed. Openbaar mij de diepte en kracht van Uw offer Heer Jezus. Amen.