Shop Doneer

Het voorbeeld van Paulus

Leestijd: 4 min.

Afgelopen dagen keken we naar het voorbeeld Gods bescherming in het leven van Jozua. Hetzelfde principe van onaantastbaarheid en onkwetsbaarheid dat we zagen in het leven van Jozua, zien we ook terugkomen in het leven van Paulus, de geweldige dienaar van God uit het Nieuwe Testament. Op een bepaald moment in zijn leven zien we dat hij zich bevindt in een tijd van enorme tegenspoed. In het natuurlijke is alles fout gegaan. Dingen die hem erg dierbaar waren zijn hem afgenomen. In 2 Timotheüs lezen we over deze tijd van tegenspoed. We moeten goed zien dat in deze situatie alles zich tegen Paulus leek te keren. Hij zat in een Romeinse gevangenis en verwachtte de gerechtelijke uitspraak van één van 's werelds slechtste en meest corrupte heersers uit de menselijke geschiedenis, keizer Nero. Paulus was er zo ongeveer van overtuigd dat hem de doodstraf wachtte. Hij was een bejaarde man, zijn kracht was waarschijnlijk aan het afnemen, zijn cel was koud en zijn kleding niet afdoende. Hij had jaren van ontbering doorstaan met honger, schipbreuk, afranselingen... Alles wat je je maar kunt voorstellen was hem overkomen. Bovenop deze situatie was hij ook in de steek gelaten door het merendeel van zijn medewerkers. Hij schrijft hierover in 2 Timotheüs 4:9-11:

Beijver u om spoedig naar mij toe te komen, want Demas heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Hij is naar Thessalonica vertrokken, Krescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. Alleen Lukas is bij mij. Haal Markus op en breng hem met u mee, want hij is voor mij van veel nut voor de ambtelijke bediening.

Wat een verschrikkelijke teleurstelling moet het voor Paulus zijn geweest om één van zijn meest intieme vrienden te zien terugvallen in de wereld en zijn toewijding te zien verkwanselen, niet alleen naar Paulus, maar zelfs naar Christus. Anderen waren vertrokken om andere redenen. In vers 20 zegt hij vervolgens:

Erastus is in Korinthe gebleven en Trofimus heb ik in Milete ​ziek​ achtergelaten.

Ook dit was tegenslag voor Paulus. Hij had zelfs, ondanks zijn gebeden, zijn medewerker Trofimus ziek moeten achterlaten in Milete. Daarnaast was hij gekwetst door zijn vijanden. Toch, zonder enige bitterheid maar met objectieve helderheid, schrijft hij in vers 14-16:

Alexander, de kopersmid, heeft mij veel kwaad aangedaan. Moge de Heere hem vergelden naar zijn werken. Wees ook zelf voor hem op uw hoede, want hij is krachtig tegen onze woorden ingegaan. Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond, maar zij hebben mij allen verlaten. Moge het hun niet toegerekend worden.

Paulus neemt niet zelf wraak op Alexander, maar hij laat de vergelding aan God over. Paulus had veel invloedrijke vijanden. Daarnaast werd hij ook nog in de steek gelaten door zijn vrienden. Het is één ding om vijanden tegenover je te hebben, maar het is nog erger als ook je vrienden je verraden of in de steek laten. Toen hij zijn eerste verdediging mocht houden tegenover de keizer, was er niemand om hem bij te staan. Al met al had Paulus te maken met flinke tegenslag.

En laten we er maar niet omheen draaien, vroeg of laat bevinden de meeste van ons zich in een situatie van tegenspoed. Het zal wellicht niet dezelfde situatie zijn als waarin Paulus zich bevond, maar in principe zullen we op enig moment met teleurstelling en tegenslag geconfronteerd worden. En we moeten zeker weten dat we op dat moment de juiste soort zekerheid in ons leven hebben, de zekerheid die ons niet verlaat, de zekerheid die ons er doorheen sleept, die ons de plaats van moeite en eenzaamheid doet overwinnen.

Gebed van de dag

Heer, dank U wel dat welke situaties van tegenslag of moeite ik ook tegenkom, hoezeer ik ook te maken krijg met teleurstelling of eenzaamheid, ik ben veilig en onaantastbaar als ik schuil bij U en in alle omstandigheden op U blijf zien als mijn bron van zekerheid. Dank U voor die rijkdom. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ZUIDELIJK AFRIKA

  • Bid dat het redigeren en drukken van boeken in de talen Chichewa, Xhosa, Tshwane, Afrikaans en Shoto, en het nasynchroniseren van de Xhosa Fundamenten DVD’s geslaagd verloopt.
  • Bid om meer open deuren bij de Joodse gemeenschappen in de 12 Afrikaanse landen die door het kantoor in Zuid Afrika worden overzien. We zien een klein begin.

ZENDINGSBERICHTEN ZUIDELIJK AFRIKA

  • De gepensioneerde pastor Stemmel heeft een reis van zes weken gemaakt naar het gebied van de Kalahari woestijn, dat grenst aan Botswana en Namibië. In Pella kwam hij twee donkere dames tegen bij de historische Katholieke kerk. Hij had alleen één boek over de Fundamenten in het Afrikaans bij zich, dat hij hen aanbood en dat ze mochten houden als ze beloofden het te zullen lezen. Hij moest een poosje weg en toen hij terugkwam huilden de vrouwen van blijdschap over wat ze hadden gelezen! Hij zei dat ze het boek mochten houden.
  • Pastor Stemmel bezocht ook een stad aan de kust bij de grens met Namibië, waar hij een vrouw ontmoette die een klein café bezat. Ze was heel erg blij toen ze het Fundamenten boek en andere Afrikaanse titels ontving. Hij bleef verscheidene dagen in die stad, en de vrouw las dit boek ’s avonds vier keer uit. Ze zei dat ze zou regelen dat de mensen naar haar café kwamen, en dan zou ze dit boek met hen doorwerken!!
  • De eerste druk van Ontmoeting in Jeruzalem in het Xhosa is onlangs afgerond. Er zijn exemplaren verstuurd naar Myron Phillips in Kaapstad, die Xhosa sprekende mensen bereikt die helemaal geen christelijk materiaal hebben in hun taal. Ook worden 30 exemplaren gestuurd naar Mzi, de uitgever in Port Elizabeth, die Xhosa spreekt. Mzi is enthousiast dat zijn mensen nu het boek in hun eigen taal kunnen lezen. Het zal een krachtig instrument zijn om de Xhosa bevolking te bereiken die in de oostelijke Kaap en andere delen van het land woont.