Shop Doneer

Het wapen van het Woord

Leestijd: 2 min.

Jezus gebruikte slechts één wapen om satan te verslaan; het 'rhema' – dat is het gesproken, specifiek toegepaste Woord van God (dat overigens altijd in lijn is met het geschreven Woord van God: 'logos'). Jezus tackelde elke verleiding met dezelfde woorden: Er staat geschreven... (zie bijvoorbeeld Mattheüs 4:4, 7, 10). Iedere keer betrof het een rechtstreeks citaat uit het Oude Testament. Satan kan zich niet verdedigen als het Woord van God tegen hem wordt gesproken. Hij heeft op dat moment geen andere keuze dan zich terug te trekken als een verslagen vijand. Hierin is Jezus ons volmaakte voorbeeld. Hij vertrouwde niet op eigen wijsheid of eigen argumenten. Integendeel, Hij gebruikte precies hetzelfde wapen dat God ook aan ons gegeven heeft: Zijn Woord. Onze veiligheid in de geestelijke strijd hangt af van de vraag of wij Jezus hierin volgen. Satan is duizenden keren sterker en wijzer dan wij zijn. Hij kan in ons wel duizend gebreken vinden als we strijden in onze eigen gerechtigheid. Maar er is één wapen waartegen hij zich niet kan verdedigen: Gods Woord, uitgesproken in geloof.

Dat is dus het pad dat we moeten bewandelen om te ontsnappen uit het domein van de duisternis, overschaduwd door vloeken, en te komen in het domein waar het zonlicht van Gods heerschappij en zegen doorbreekt. De eerste vereiste hiervoor is vast geloof, gebaseerd op de omwisseling die plaatsvond aan het kruis. Dit soort geloof beschouwt Gods beloften als effectief vanaf het moment dat wij ze toepassen. Wat is dat toepassen precies?

Uit Gods Woord leren we onze wettige rechten in Christus kennen.

Door vervolgens onvoorwaardelijk gehoorzaam te zijn aan Gods Woord en daarin geduldig te volharden, leren we niet alleen onze wettige rechten in Christus kennen, maar zullen we ze ook ten volle gaan ervaren.

Uiteindelijk beleven we dan ook de vreugde die eruit voortkomt. Daarom moeten we leren om iedere satanische tegenstand te confronteren met 'het zwaard van de Geest', het gesproken Woord van God (zie Efeze 6:17).

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U mij in liefde heeft uitgekozen. Ik treed alle satanische verleidingen en tegenstand tegemoet met het krachtige Woord van God. Ik weet dat ik geadopteerd ben als kind van God. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.