Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Het wapen van het Woord

Leestijd: 2 min.
Weekthema:
Ik ben geadopteerd als kind van God
De verleidingen die satan op onze weg brengt volgen altijd een bepaald patroon. Ten eerste probeert hij altijd ons te doen twijfelen aan wat God heeft gezegd. Bijvoorbeeld of onze zonden wel vergeven zijn, of God wel echt van ons houdt, of we werkelijk zijn aanvaard als zijn kind, of we bevrijd zijn van de vloek, of Hij wel voor ons zal zorgen en voorzien, en of zijn zegen wel echt op ons rust. Maar na de twijfel die hij heeft gezaaid, zal hij altijd overgaan tot zijn laatste tactiek: hij probeert ons te verleiden tot directe ongehoorzaamheid.
Jezus gebruikte slechts één wapen om satan te verslaan; het 'rhema' - dat is het gesproken, specifiek toegepaste woord van God (dat overigens altijd in lijn is met het geschreven woord van God: 'logos'). Jezus tackelde elke verleiding met dezelfde woorden: Er staat geschreven... (bijvoorbeeld Matteüs 4:4,7,10). Iedere keer betrof het een rechtstreeks citaat uit het Oude Testament. Satan kan zich niet verdedigen als het Woord van God tegen hem wordt gesproken. Hij heeft op dat moment geen andere keuze dan zich terug te trekken als een verslagen vijand.
Hierin is Jezus ons volmaakte voorbeeld. Hij vertrouwde niet op eigen wijsheid of eigen argumenten. Integendeel, Hij gebruikte precies hetzelfde wapen dat God ook aan ons gegeven heeft: Zijn Woord. Onze veiligheid in de geestelijke strijd hangt af van de vraag of wij Jezus hierin volgen. Satan is duizenden keren sterker en wijzer dan wij zijn. Hij kan in ons wel duizend gebreken vinden als we strijden in onze eigen gerechtigheid. Maar er is één wapen waartegen hij zich niet kan verdedigen: Gods Woord, uitgesproken in geloof.
Dat is dus het pad dat we moeten bewandelen om te ontsnappen uit het domein van de duisternis, overschaduwd door vloeken, en te komen in het domein waar het zonlicht van Gods heerschappij en zegen doorbreekt. De eerste vereiste hiervoor is vast geloof, gebaseerd op de omwisseling die plaatsvond aan het kruis. Dit soort geloof beschouwt Gods beloften als effectief vanaf het moment dat wij ze toepassen. Wat is dat toepassen precies? 1. Uit Gods Woord leren we onze wettige rechten in Christus kennen. 2. Door vervolgens onvoorwaardelijk gehoorzaamheid te zijn aan Gods Woord en daarin geduldig te volharden, leren we niet alleen onze wettige rechten in Christus kennen, maar zullen we ze ook ten volle gaan ervaren. 3. Uiteindelijk beleven we dan ook de vreugde die eruit voortkomt. Daarom moeten we leren om iedere satanische tegenstand te confronteren met 'het zwaard van de Geest', het gesproken Woord van God. (zie Efeze 6:17)

Dank U Heer, dat U mij in liefde heeft uitgekozen. Ik treed alle satanische verleidingen en tegenstand tegemoet met het krachtige Woord van God. Ik proclameer dat ik geadopteerd ben als kind van God. Amen.