Shop Doneer

Het werk van een heraut

Leestijd: 3 min.

Gisteren leerden we dat proclamatie betekent: 'hetzelfde zeggen als...'. Dus als we Gods Woord proclameren, dan zeggen (of 'belijden') we eigenlijk hetzelfde als wat God zegt. Vandaag diepen we dit iets verder uit.

Proclamatie is als het ware 'aanvallend belijden'. Het is een vorm van geestelijke strijd die het mogelijk maakt om allerlei situaties en processen onder het gezag van Gods Woord te brengen; situaties in ons persoonlijk leven, in de gemeente, in het politieke leven, overal... Er zijn vandaag eindeloos veel verschillende situaties en plaatsen die de kracht van God hard nodig hebben. En de meest effectieve manier om die kracht te zien komen, is proclamatie van zijn Woord. Of het nu gaat om je persoonlijke leven, je gezin, je gemeente, je land, waar dan ook.

Proclameren is in feite het werk van een heraut. Tegenwoordig gebruiken we het woord 'heraut' niet veel meer, maar in vroeger eeuwen was een heraut de officiële spreekbuis van een koning. Hij ging naar een bepaald gebied en daar verkondigde hij de wil van de heerser over die plaats. Hij maakte het besluit bekend dat de vorst had genomen.

Misschien heb je wel eens gehoord dat herauten hun boodschap altijd begonnen met een bepaalde uitroep, zoals bijvoorbeeld: ,,Zegt het voort! Zegt het voort!" Wanneer de mensen die uitroep hoorden, wisten ze dat het gezag hen iets te zeggen had.

Hoewel het in de meeste moderne vertalingen niet duidelijk meer uitkomt, gebruikt het Nieuwe Testament voor 'prediken' een woord dat ook betekent 'het woord van een heraut'. Het is een woord dat ook 'proclameren' betekent.

Eén van mijn favoriete Bijbelteksten is Mattheüs 24:14:

En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Een meer accurate vertaling is echter: En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld geproclameerd worden...

Ik geef nu al ongeveer vijftig jaar onderwijs uit de Bijbel en ik heb het altijd als mijn taak gezien de Bijbel te interpreteren, uit te leggen en de mensen te helpen Gods Woord te begrijpen. Maar ongeveer twaalf jaar geleden begon de Heer me te wijzen op het woord 'proclameren'. Ik ervoer dat Hij mij uitdaagde om Zijn Woord niet alleen te onderwijzen, maar om het ook te proclameren. Hierdoor heeft mijn onderwijsbediening, die in 1979 via acht radiostations begon in de Verenigde Staten, zich uitgebreid over de hele wereld. Het Bijbelonderwijs vele verschillende talen uitgezonden; een bediening die zich kenmerkt door proclamatie. Het Bijbelvers dat me hiertoe aanspoorde is Matteüs 24:14, de tekst die we zojuist lazen:

En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld geproclameerd worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Ik begon in te zien dat deze periode van de geschiedenis pas afgesloten kan worden, wanneer wij als Gemeente van Jezus Christus - zijn getuigen op de aarde - onze taak hebben gedaan. Onze taak is het evangelie in de hele wereld te proclameren, als een getuigenis voor alle volken. En door ervaring heb ik geleerd dat Gods Woord, als het in geloof geproclameerd wordt, enorme kracht bezit. Hierdoor zijn in het verleden de meest wonderlijke dingen gebeurd.

Gebed van de dag

Heer, dank U wel dat wij als Uw kinderen zo'n heerlijke en heilige roeping hebben om het evangelie van Uw Koninkrijk te proclameren in deze wereld. Maak mij inderdaad een heraut van Uw wil hier op aarde, zodat vele mensen gered worden. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.