Shop Doneer

Het wonder van de verlossing

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 78

Het wonder van de verlossing
Hij leidde hen uit met zilver en goud, onder hun stammen was niemand die struikelde. (Psalm 105:37)De psalmist geeft hier een geïnspireerde beschrijving van hoe de Heer Israël bevrijdde uit Egypte, en legt hierbij de nadruk op twee aspecten van die verlossing – het financiële en het fysieke aspect. Hij zegt dat God hen uitleidde met zilver en goud, met grote rijkdom.Daarna zegt hij dat er niemand was die struikelde, niemand die zwak was, niemand die ziek was, niemand die de lange tocht door de woestijn van Egypte niet kon volbrengen.Dat is een beeld van totale, volledige verlossing.Verlossing is niet alleen bedoeld voor ons geestelijk welzijn. Het is een totale voorziening van God voor elk terrein van ons menszijn - voor elk gebied van ons leven. Als God verlost, dan voorziet Hij ook in ons lichamelijke welzijn. Ook voorziet Hij in onze materiële behoeften.Bedenk dat het op het moment van Israëls bevrijding nog maar 24 uur geleden was dat Israël een verdrukt volk was – slaven die nauwelijks genoeg te eten hadden en in geen enkel opzicht overvloed kenden… En nu, 24 uur later, door Zijn daad van verlossing, had God dat lot compleet omgekeerd.Hoe kwam die verandering tot stand? Heel eenvoudig: door hun geloof in het paaslam, in het vergoten bloed, en het eten van het vlees van het lam.Voor ons vandaag heeft God eveneens voorzien in het Lam van God, de Here Jezus. Het geloof in Zijn bloed en het eten van Zijn vlees, zal voor ons nog veel meer doen dan wat het paaslam deed voor Israël in Egypte.
Heer, wat is het toch overweldigend bijzonder wat Uw Zoon Jezus voor mij heeft gedaan! Dank U voor het paaslam, dat alle zonde, ziekte, moeite, twijfel en onzekerheid – al het negatieve – uit mijn leven op Zich heeft genomen in Zijn offer aan het kruis. Leer mij voortdurend vanuit dit besef te leven! Amen.