Shop Doneer

Het wonder van verlossing

Leestijd: 2 min.
Hij leidde hen uit met zilver en goud,
onder hun stammen was niemand die struikelde.
(Psalm 105:37)

In deze psalm beschrijft de psalmist de bevrijding van Israël uit Egypte onder leiding van Mozes. Geïnspireerd door de Heilige Geest concentreert hij zich op twee aspecten: het financiële en het lichamelijke. Financieel gezien waren de mensen beladen met zilver en goud. Lichamelijk gezien was er in hun stammen niemand die struikelde. Onder de drie miljoen mensen was er niemand die zwak of ziekelijk was, niemand die de lange mars door de woestijn die voor hen lag, niet aankon. Het was nog maar vierentwintig uur geleden dat deze zelfde mensen onbevoorrechte slaven waren, eeuwenlang onderdrukt, arm en afgebeuld. Wat had deze dramatische ommekeer teweeggebracht? Slechts één ding: het paaslam. Toen zij het bloed van het geslachte lam op hun deurposten streken en het vlees aten, werden zijzelf en hun situatie volledig veranderd. Hun armoede veranderde in rijkdom, hun zwakheid in kracht. Uit een bang gepeupel ontstond een leger dat in keurig gelid marcheerde.

Zo is de volheid van Gods verlossing. Daarin ligt niet alleen voorziening voor onze zielen, maar haar draagwijdte beslaat ook het lichamelijke en financiële. Gods verlossing betreft ieder gebied van onze persoonlijkheid en iedere levensbehoefte. Israëls bevrijding door het paaslam zag vooruit naar een grotere verlossing waarin voorzien zou worden door het Lam van God, Jezus Christus. Paulus herinnert ons eraan dat ook ons Paaslam is geslacht: Christus (1 Korintiërs 5:7, NBG). Het offer van Christus omvat alles dat volbracht werd door het paaslam in Egypte. Het is meer dan dat: het hoeft nooit herhaald te worden, en is voor eeuwig van kracht.

Gebed van de dag

Schenk mij geloof, Heer Jezus, opdat ik alles kan ontvangen waarin U door Uw offer voor mij heeft voorzien.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.