Shop Doneer

Het Woord als aanvalswapen

Leestijd: 1 min.
De Pijlers - dag 38

Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen.
(Johannes 2:14b)

Het Woord als aanvalswapen
Gods Woord, op de wijze toegepast waar we gisteren over lazen, geeft niet alleen overwinning over de zonde. Het is ook het door God aangewezen wapen dat overwinning geeft over satan zelf. In Efeziërs 6:17 beveelt Paulus: En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.
Gods Woord is dus ons onmisbare zwaard in de strijd die we als christenen te voeren hebben. Alle andere onderdelen van de christelijke wapenrusting, die hier in Efeziërs 6 staan opgesomd - de gordel, het pantser, de schoenen, het schild en de helm - zijn zonder uitzondering in de eerste plaats bedoeld als verdedigingswapens. Het enige aanvalswapen is het zwaard van de Geest, het Woord van God.
Zonder grondige kennis van Gods Woord en zonder te weten hoe we dit moeten gebruiken, heeft een christen geen aanvalswapen. Hij mist een wapen waarmee hij in feite satan en de machten van de duisternis kan aanvallen en op de vlucht jagen. Daarom hoeft het ons niet te verbazen dat satan altijd, de hele geschiedenis van de christelijke Kerk door, elk middel en iedere list gebruikt heeft die binnen zijn vermogen lagen, om christenen onkundig te houden van de ware aard, het gezag en de kracht van Gods Woord.
Hoe het Woord van God gebruikt moet worden als het wapen waarmee satan op de vlucht gedreven moet worden, daarvan geeft de Here Jezus zelf het volmaakte voorbeeld voor de christen. In Lukas 4:1-13 lezen we hoe satan met drie grote verleidingen op Jezus afkwam en hoe Jezus iedere verleiding van satan tegemoet trad en hem overwon, met hetzelfde wapen, het zwaard van Gods geschreven Woord. Steeds opnieuw begon Jezus Zijn antwoord met de woorden ‘Er staat geschreven…’, en dan citeerde Hij vervolgens regelrecht uit de Schrift.

Heer Jezus, leer mij om net als U Gods levende Woord te gaan gebruiken als aanvalswapen op het moment dat ik in het nauw kom. Geef me daar de fijngevoeligheid van Uw Heilige Geest, zodat ik zeker, vast, liefdevol en met wijsheid het geestelijke zwaard van Uw Woord kan hanteren. Amen.