Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Het Woord is je gids

Leestijd: 2 min.

Mijn zoon, neem het gebod van je vader in acht en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet. Bind ze voortdurend op je hart, hang ze om je hals. Als je op weg gaat, zal het je leiden, als je neerligt, over je waken, als je ontwaakt, zal dat tot je spreken.

(Spreuken 6:20-22)

God spreekt ons hier toe als Zijn kinderen. Hij vertelt ons dat Zijn geboden en Zijn onderricht levende woorden zijn. Het zijn niet alleen woorden op papier. Het zijn niet gewoon maar wat abstracte ideeën of begrippen, maar ze houden ons gezelschap als we ons eraan vasthouden, als we ze in ons opnemen.

Ik heb persoonlijk ervaren hoe waar dat is. Toen ik jaren geleden de Heer pas had leren kennen, moest ik als soldaat in het Britse leger naar het slagveld in de woestijn van Noord Afrika. Ik droeg mijn zakbijbeltje altijd bij me. Ieder vrij moment haalde ik het tevoorschijn en begon ik te lezen.

En ik kwam toen tot de conclusie dat dit een zeer waar woord is. Als ik op weg ging, leidde Gods Woord me. Als ik sliep, waakte het over mij. En als ik wakker werd, was het daar om met me te spreken. Ik had door Gods Woord echt gemeenschap met God. Op een bepaalde manier werd ik daar, midden in de oorlog in de woestijn in Noord-Afrika, letterlijk beschermd door de aanwezigheid van God om me heen.

Die aanwezigheid van Hem was om me heen, door mijn houding ten aanzien van Zijn Woord, omdat ik leefde in Zijn Woord, ik dacht na over Zijn Woord, ik hield me aan Zijn onderwijs en Zijn geboden.

Het Woord van God is iets wat levend is en persoonlijk. Laat het niet gewoon maar iets religieus zijn, iets abstracts en ongrijpbaars. Maar leer te leven met het Woord, wandel erin en laat het tot je spreken.


Gebed van de dag

O, Vader, dank U wel dat U mij bij de hand neemt en mij Uw Woord voortdurend voor ogen houdt. Heer Jezus, als ik bedenk dat U het levende Woord bent, door Uw Geest wonend in mij, dan ben ik U zo dankbaar voor die bijzondere, voortdurende aanwezigheid in en om mij… Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

OEKRAÏNE

    • Bid dat we een nieuwe website zullen kunnen produceren en lanceren. De oude website is zeven jaar effectief geweest, maar een nieuwe is dringend noodzakelijk.
    • We danken God voor de aanstaande Russische uitgave van Derek Prince, De Biografie en van het biografie audio boek. Bid dat dit materiaal veel mensen zal bereiken en beïnvloeden.
    • Bid voor Vyacheslav, onze uitgever en medewerker. Bid dat Gods gunst op zijn bedrijf rust, en dat hij sterk staat in zijn geloof. Hij heeft ook behoefte aan een kerk en aan christelijke vrienden.