Shop Doneer

Hier gebleven: Wachten op de climax

Leestijd: 1 min.
Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen,
laat de zee bruisen met al wat ze bevat.
Laat het veld huppelen van vreugde met al wat erin is;
dan zullen al de bomen van het woud juichen
voor het aangezicht van de HEERE;
want Hij komt, want Hij komt om de aarde te regeren.
Hij zal over de wereld rechtspreken in gerechtigheid
en over de volken met zijn waarheid.
Psalm 96: 11 - 13
Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, ... (Romeinen 8: 19-20). Door in opstand te komen tegen de Schepper, heeft de mens corruptie en verval gebracht over de hele natuurlijke wereld om hem heen. Dat wat verwoest is door zijn val, kan alleen door zijn verlossing worden hersteld. Dit is de climax, het hoogtepunt waar de hele natuur en de wereldgeschiedenis op wacht. Als mens verliezen we dit vaak uit het oog, maar de verwachting die binnen de natuur leeft, wordt met de dag sterker. De psalmist brengt hier een inzicht onder woorden dat hij van de Heilige Geest heeft ontvangen: het onuitgesproken verlangen van de natuurlijke wereld om hem heen. In zijn geest ervaart hij een stil, verwachtingsvol verlangen, vergelijkbaar met de stilte in een concertzaal, op het moment dat de dirigent met opgeheven dirigeerstok zijn ogen over zijn orkest laat gaan om zich ervan te vergewissen dat iedereen klaar is voor de inzet van het muziekstuk. De hemel en de aarde, de zeeën, de velden en de bomen wachten alle op de komst van de Heer en op het herstel van alle dingen, alles wat door de val van de mens verloren ging.
Die gebeurtenis zal lijken op het moment dat de dirigent met zijn dirigeerstok de inzet aangeeft: als een groot orkest zullen hemel en aarde losbarsten in een symfonie van gejuich en lofprijs. Hoe staat het met jou en met mij? Staan wij in dezelfde mate als de natuur klaar voor dat grote hoogtepunt? Moge God geven dat onze verwachting en opwinding sterker zijn dan die van de bomen en velden, de zeeën en de hemelen!

Mijn antwoord in geloof:
Heer, schenk mij door uw Heilige Geest een voortdurend, verwachtingsvol verlangen naar uw heerlijke, glorieuze komst.