Shop Doneer

Hij blijft in u en bij u...

Leestijd: 2 min.

We komen achter steeds meer aspecten van die bijzondere Derde Persoon van de Drie-eenheid, de Heilige Geest. Een andere typering of benaming van de Heilige Geest is, dat Hij de Geest der waarheid is.

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. (Johannes 14:16-17)

Jezus beloofde Zijn discipelen dat Hij de Vader zou vragen hun een Goddelijke Helper te sturen. De Helper gaf Hij een speciale naam: ‘de Geest van de Waarheid’. Tegelijkertijd waarschuwde Hij hen dat de wereld deze Helper niet zou kunnen ontvangen. De Bijbel geeft hier twee verklaringen voor. Ten eerste, vanaf het moment dat de mensheid in opstand kwam tegen God en zich van Hem afkeerde, is ze ook niet meer bereid geweest de waarheid te accepteren die hun onrechtvaardige daden aan het licht brachten. Zij houden de waarheid in ongerechtigheid ten onder. In een van de Engelse vertalingen staat hier: zij onderdrukken de waarheid in ongerechtigheid.

En als tweede heeft de opstand tegen God, de mensheid onder de heerschappij gebracht van ‘de god van deze eeuw’: satan, die de gehele wereld verleidt (of in de Engelse vertaling: ‘misleidt’). Hét wapen van satan is bedrog. Hiermee houdt hij de mensheid onder zijn controle. Als zijn vermogen om te bedriegen eenmaal van hem is afgenomen, dan heeft satan verder niets meer te bieden, behalve een plaats samen met hem in het eeuwige vuur!

De menselijke filosofie heeft door de eeuwen heen nooit een bevredigende definitie kunnen geven van ‘waarheid’. De Bijbel daarentegen geeft op de vraag naar ‘waarheid’ een drievoudig antwoord:

  1. Jezus zegt: Ik ben de waarheid. (Zie Johannes 14:6)
  2. Als Hij bidt tot God de Vader zegt Jezus: Uw Woord is de waarheid. (Zie Johannes 17:17)
  3. Johannes zegt ons: de Heilige Geest, de Geest van de waarheid. (Zie Johannes 16:13)

Gebed van de dag

Dank U wel, Heer, dat ik met de Geest van de waarheid die in mij woont, bevoorrecht ben ten opzichte van de menselijke filosofie, die nooit een bevredigend antwoord heeft kunnen krijgen op haar honger naar waarheid. Dank U Jezus, dat U, als het levende Brood dat uit de hemel is neergedaald, mijn honger naar de waarheid stilt – en dat Uw Geest samen met Uw Woord mij leert wat de waarheid is! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.