Shop Doneer

Hij draagt mij

Leestijd: 2 min.
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.
Mijn hulp is van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal uw voet niet laten wankelen,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.
(Psalm 121:1-3)

De psalmist ziet op naar de bergen in hun majesteit en grootsheid en stelt dan de vraag, Vanwaar zal mijn hulp komen? Nee, hij verwacht niet dat zijn hulp van de bergen zal komen. Maar ze dienen als geheugensteun, om hem te herinneren aan degene die de bergen en de zeeën en de gehele aarde heeft geschapen. Hij beseft dat zijn Schepper tevens zijn Helper is. De grootheid en verhevenheid van de zichtbare schepping voorzien in een maatstaf waaraan hij de goddelijke rijkdommen kan meten die hem persoonlijk ter beschikking staan. Ook wij moeten regelmatig stilstaan bij de macht en de wonderen van de schepping en de les van de psalmist op onszelf toepassen. Deze Schepper is ook onze Bewaarder. Dag en nacht waakt Hij over ons en schraagt Hij ons. Hij valt nooit in slaap.

Eens zag ik een klein jongetje dat door zijn vader op de arm werd gedragen. Het viel me op dat hij zich stevig vastklampte aan de jas van zijn vader. Na een poosje viel hij echter in slaap en zijn hand gleed weg van zijn vaders kraag. Toch bleef zijn vader hem even veilig vasthouden. De veiligheid van de jongen hing niet af van het feit dat hij zich aan zijn vader vastklampte, maar enkel en alleen van het feit dat zijn vader hem vasthield. Zo is het ook in onze relatie met God. Soms hebben we het gevoel dat we zullen vallen als we ons niet stevig genoeg aan God vastklampen. Maar God blijft ons vasthouden, zelfs als wij Hem loslaten. Zelfs al vallen wij in slaap, God nooit!

Gebed van de dag

Heer, wat is het toch kostbaar dat U mijn hemelse Vader bent! Of ik zwak ben of sterk, wakker of slapend, ik dank U, Schepper van hemel en aarde en van de bergen, dat U mij altijd draagt... Ik kan het niet begrijpen, maar ik ben U diep dankbaar voor die veiligheid! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.