Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Hij troont boven de watervloed

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 30

De HEERE troont boven de watervloed, ja, de HEERE troont als Koning voor eeuwig. De HEERE zal Zijn volk kracht geven, de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede. (Psalm 29:10-11)
De psalmist stelt ons de Heer hier voor als een machtige Koning op Zijn troon. Hij troont boven de watervloed, boven de machtige, woedende golven van de zee.
De zee staat in deze beeldspraak voor de geweldige krachten die losgelaten worden in het universum, en die zelfs ons leven kunnen bedreigen en schijnbaar overweldigen. We hebben geen controle over deze krachten, maar de psalmist brengt ons in gedachten dat boven deze krachten een Koning heerst – een Koning Die op een troon zit – en Hij is de Heer.
Op een andere plaats zegt de psalmist dat we de Heer een troon aanbieden als we Hem lofprijzen. Als we Hem erkennen als Koning, dan werkt Hij als Koning ten behoeve van ons. Dus als we belijden dat de Heer troont boven de watervloed, en we bieden Hem onze lofprijs aan, dan antwoordt Hij op twee manieren:
1. Hij zal Zijn volk kracht geven, en
2. Hij zal Zijn volk zegenen met vrede.
De kracht die ons door moeilijke tijden heen helpt, is uiteindelijk de kracht die van de Heer komt.
In Jesaja 40:31 zegt: ‘Wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen’, en te midden van alle druk en moeite zegent God Zijn volk met vrede. Onthoud goed: Die vrede is niet afhankelijk van uiterlijke omstandigheden! Vrede hangt in de eerste plaats af van een persoonlijke relatie met de Heer, Die troont boven de watervloed.


Hemelse Heer, dank U wel dat als ik soms dreig te verdrinken in golven van moeite of problemen die mij lijken te overspoelen, ik alleen maar hoef te denken aan U die troont boven iedere watervloed… Als Ik denk aan Uw machtige koningschap, dan word ik rustig! Amen.