Shop Doneer

Hij troont op de lofzang van Zijn volk

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Heiligheid door de Bijbel heen
In de komende drie dagen zullen we kijken naar een aantal aanvullende Bijbelgedeelten uit het Oude Testament, die spreken over Gods heiligheid. Het eerste vinden we in Exodus 15:11:
Wie is als U onder de goden, HEERE? Wie is als U, verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen, U Die wonderen doet?
God is verheerlijkt in Zijn heiligheid. Als we Zijn heiligheid zien, dan wordt Hij ontzagwekkend, en dit inspireert ons om Hem te prijzen en verheerlijken. En als we Hem prijzen, dan doet Hij wonderen. Wat een prachtige openbaring. Wanneer je Gods heiligheid op waarde schat, dan prijs je Hem zoals Hij geprezen moet worden. En wanneer je Hem prijst zoals Hij geprezen moet worden, dan gaan we wonderen zien. Dat is Gods volgorde.
In de psalmen vinden we nog een prachtige openbaring van Gods heiligheid, en onze juiste reactie daarop. De psalmist zei: U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël (Psalm 22:4). Ik sprak ooit eens over dit vers met een Zweedse vriend die zanger is. Hij zei tegen mij: "Een koning is een koning, of Hij nu een troon heeft of niet. Onze Heer is dus Koning, of Hij nu een troon heeft of niet. Maar wanneer we Hem prijzen, dan bieden we Hem Zijn troon aan om op plaats te nemen. En dan is Hij bij ons als koning, met Zijn Koninklijke aanwezigheid, Zijn kracht, Zijn regering." God troont, Hij zit op de lofprijs van Zijn volk. Maar we moeten beseffen dat lofprijs het gevolg is van de erkenning van Zijn heiligheid. Daarom staat er: U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël.

Vader, ik wil U zien in Uw heiligheid en U prijzen zoals U geprezen moet worden. Wilt U door Uw Heilige Geest mijn lofzang naar U optillen boven mijn menselijke lofprijs uit en U prijzen zoals passend is bij Uw heiligheid? Met mijn lofprijs bouw ik Uw troon.

Neem vandaag even de tijd om, geleid door de Heilige Geest, vol ontzag te worden voor Gods heiligheid en Hem te prijzen in de woorden die de Heilige Geest je ingeeft, of met bijvoorbeeld één de volgende psalmen, woorden van God zelf, geschreven om Hem te prijzen: Psalm 150, Psalm 100, Psalm 103, Psalm 96.