Shop Doneer

Hij voedt, verfrist en versterkt

Leestijd: 2 min.
Voor we verdergaan, wil ik vandaag nog even stilstaan bij het grote belang van een persoonlijke, individuele relatie met de Heer. Ik ben opgegroeid in de Anglicaanse kerk van Engeland. Daar werd mij geleerd dat ik over Jezus Christus moest spreken als onze Heer en onze Redder. Vandaag zijn er echter nog steeds massa's mensen die God alleen maar kennen als 'Onze lieve Heer', maar niet als persoonlijke verlosser. Ik herinner me uit mijn jeugd, dat ik op een gegeven moment een klein, oud vrouwtje ontmoette in een eenvoudig, klein huisje en zij had het - heel eigenwijs - over: ''Mijn Heer". En even later zei ze: ''Mijn Redder"... Ik weet nog dat ik toen bij mezelf dacht: Dat kan ik niet zeggen. Ik heb niet zo'n relatie. In het algemeen kan ik zeggen 'onze Heer' en 'onze Redder', maar ik begreep niet hoe zij kon zeggen mijn Heer en mijn redder..." Prijs de Heer dat Hij mij ontmoet heeft en dat ik dat nu wel kan. Ik heb nu die relatie! Het is individueel. Het is persoonlijk. Het is direct.
Laten we in het vervolg van Psalm 23 kijken naar wat er voortkomt uit deze persoonlijke relatie:
Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water (vers 2).
De Heer zal voorzien in de voeding die ik nodig heb. Natuurlijk denken we daarbij in eerste instantie aan geestelijke voeding. Hij geeft me helder, zuiver water en vers, schoon gras. Alles is schoon, vers, gezond.
Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil (vers 3, NBG).
Ik houd van het woord verkwikken. Het betekent 'terugbrengen in de juiste positie', maar ook vernieuwen en verfrissen. Voel je je ooit moe, afgetobd, versleten, opgebrand? Wist je dat het mogelijk is om je ziel te laten verfrissen, herstellen? De Heer kan je weer fris maken, sterk en vol vertrouwen. Hij herstelt je ziel. Hij leidt je op de wegen van zijn gerechtigheid. Hij zorgt ervoor dat je de juiste weg volgt. Er zijn immers zoveel verschillende wegen in het leven, zoveel keuzes om te maken. Soms voel je je onzeker en verward over de weg die je moet inslaan. Maar als je de Heer kent als je herder, zal Hij je leiden op de wegen van zijn gerechtigheid. En al deze dingen; voeding, verfrissing, versterking en leiding, doet Hij om Zijns naams wil. Die paar woorden houden ook enorme zegen in, want zijn naam verandert niet! De zegeningen van God zijn er niet van afhankelijk of ik zwak of sterk ben. Ze zijn afhankelijk van Zijn naam. Zijn eer staat op het spel. Hij heeft zijn naam eraan verbonden, Hij zal het doen. Zijn naam is verbonden aan het woord 'herder'; Hij is mijn Heer, mijn herder.

Heer dank U wel voor de overvloed van voeding, verfrissing, versterking en leiding die ik mag verwachten van U, die mijn herder bent! Dank U voor het herstel, de verkwikking die Uw Woord mij geeft, elke dag opnieuw! Ik prijs Uw naam voor dat wonder! Amen.