sluit
Shop Doneer

Hij werd geslagen...

Leestijd: 2 min.
Thema: Zevenvoudige sprenkeling van het bloed

Komende dagen heeft de DPM-redactie Dereks onderwijs aangevuld met toepassingen uit predikingen tijdens eerdere DPM Huwelijksconferenties. Deze toepassingen zijn dus niet geschreven door Derek Prince. Aan het begin van deze toepassing wordt dit ook apart aangegeven.
Sprenkeling #2 Geslagen met vuisten
De tweede uitstorting van Jezus’ bloed gebeurde in het huis van de hogepriester, toen Hij ondervraagd en mishandeld werd. Mattheüs 26:67:
Toen spuwden zij in Zijn gezicht en sloegen Hem met vuisten.
Het woord dat hier vertaald is met ‘sloegen Hem met vuisten’ kan vanuit de grondtekst ook vertaald worden met ‘sloegen Hem met een stok’. Die laatste mogelijkheid komt ook in andere vertalingen voor en is het meest waarschijnlijk, omdat hierover in het Oude Testament is geprofeteerd in Micha 4:14:
…en hij die Israël leiden moet, wordt met een staf in het gezicht geslagen. (NBV)
Maar hoe het ook gebeurde, Hij werd geslagen en Zijn gezicht bloedde (waarschijnlijk ondermeer Zijn neus).
(Onderstaande tekst komt uit predikingen tijdens DPM huwelijksconferenties):
Sommige kinderen van God maken in hun leven de diepe pijn door van mishandeling en slaag door de handen van andere mensen – bijvoorbeeld door een verleden aan de ‘zelfkant’ van de samenleving, of helaas zelfs binnen de sfeer van relatieproblemen. Andere broeders en zusters, bijvoorbeeld in landen waar christenen vervolgd worden, zoals Iran, Pakistan, China, Cuba, gebieden in India, en helaas nog veel meer landen, maken letterlijk stokslagen mee. De pijn van het lijden waar zij doorheen gaan, maakte onze Heer Jezus dus ook letterlijk mee. Hij droeg de pijn en bewerkte voor hen de kracht om deze diepe schade te boven te komen.
Toch herkennen we in de bespuwing, vuisten en slaag ook de symboliek van vele vernederende, boze, neerbuigende of andere afwijzende woorden, die in de sfeer van bijvoorbeeld huwelijks- en gezinsrelaties (man-vrouw, vader/moeder-kind en broers-zussen) worden gesproken. Maar ook woorden van mensen die in een autoriteitsrelatie tot ons staan, zoals bijvoorbeeld leraars, sportcoaches of zelfs gemeenteleiders, kunnen diepe schade doen. Sommige kinderen van God hebben jaren nodig om te herstellen van de wonden in hun ziel die geslagen zijn door de vuistslagen van woorden die hen hebben geraakt.
Is het dan geen rijkdom te bedenken dat de Zoon des mensen geslagen werd en Zijn bloed liet vloeien, om de kracht van die negatieve, afbrekende, vernietigende woorden teniet te doen? Juist de woorden van de mensen die het dichtst bij ons staan en die zoveel pijn hebben gedaan, zijn van hun kracht beroofd door Degene die nog dichter bij ons staat… Hij die in onze plaats ging staan en geslagen werd tot bloedens toe…

Heer Jezus, dank U wel voor het onwaarschijnlijke lijden dat U doorstond – zelfs woorden van verraad – om mij vrij te maken van ieder negatief effect dat woorden door mensen gesproken in mijn leven hebben veroorzaakt. Ik schuil bij U Heer Jezus, ik laat het los, vergeef, en ontvang genezing van negatieve woorden die mij hebben geraakt. Amen.