Shop Doneer

Hij werd voor ons genezen

Leestijd: 2 min.

Vandaag kijken we naar de tweede omwisseling: zijn wonden voor onze genezing. Het is een waarheid die op de een andere manier verborgen is gebleven (of 'gehouden'!) voor miljoenen christenen: het lichamelijke aspect van de verzoening. Nog eens lezen we die geweldige woorden uit Jesaja 53 die wijzen op de fysieke kant:

Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten (letterlijk: pijnen) heeft Hij gedragen. (vers 4)

De tweede omwisseling is dus: Jezus werd lichamelijk verwond, zodat wij lichamelijke genezing konden ontvangen. Het Hebreeuws gebruikt in dit vers twee verschillende werkwoorden. Waar staat dat de lijdende dienstknecht onze ziekten op zich heeft genomen zegt het Hebreeuws dat 'hij onze ziekten wegdroeg'. En voor de frase onze smarten heeft hij gedragen geeft het Hebreeuws onze pijnen doorstaan. Jezus heeft dus onze ziekten weggedragen en onze pijnen doorstaan. Wat was het resultaat? Dat lezen we aan het slot van vers 5: Door zijn striemen is ons genezing geworden. Dit is heel logisch! Omdat Jezus in Zijn eigen lichaam heeft afgerekend met onze ziekten en pijnen, is er genezing voor ons.

Letterlijk zegt het Hebreeuws eigenlijk: Het werd voor ons genezen. Misschien is de beste manier om uit te drukken wat daarmee wordt bedoeld: 'Genezing werd voor ons verkregen.' Is het niet opmerkelijk om te zien dat de Bijbel, als ze over verzoening spreekt, genezing nooit in de toekomst plaatst? Het ís volbracht! Voor zover het van God afhangt, is genezing al verkregen. We zijn genezen. Soms vragen kinderen van God aan mij: ,,Hoe kan ik weten of het Gods wil is dat ik genees?'' Dan antwoord ik steevast: ,,Dat is de verkeerde vraag. Als je een toegewijde christen bent die God oprecht wil dienen en zoekt naar zijn wil, dan moet je vraag niet zijn: ,,Hoe weet ik of God me wil genezen?'' maar: ,,Hoe kan ik de genezing ontvangen die God al voor mij beschikbaar heeft gemaakt?''

In de komende dagen zullen we - in ieder geval gedeeltelijk - ingaan op de vraag hoe we kunnen toepassen of 'ons eigen maken' datgene waarin God al heeft voorzien. Maar als je niet gelooft dat God werkelijk in lichamelijke genezing heeft voorzien, dan is het ook niet waarschijnlijk dat je het zult toepassen. De basis is dat we ontdekken waarin God heeft voorzien door Jezus' dood aan het kruis.

Gebed van de dag

Heer Jezus, wilt U mij diep doordringen van het feit dat u in Uw Lichaam al alle ziekte en kwaal waar ik mee te maken heb in mijn leven, gedragen heeft. Neem mij bij de hand Heer, om dat geheimenis te leren en toe te passen in mijn leven. Heer, raak mij aan Heer en spreek dat Uw Woord in mijn leven, want Uw Woord geneest! Amen

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.