Lieve Heer Jezus, dank U voor de diepe openbaring die verscholen ligt in dit verslag van wat er gebeurde met Petrus. Heer, ik wil ook graag die persoonlijke confrontatie met U, de openbaring van Uzelf, met daaropvolgend de erkenning en belijdenis van wie U bent. En tenslotte Heer Jezus, U bent – heel persoonlijk en diep, de Rots waarop mijn voeten stevig staan en wandelen! Amen.