Shop Doneer

Hoe horen we Gods woord?

Leestijd: 3 min.

Gisteren leerden we dat geloof komt door het horen: Geloof komt (is dan) uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods (SV). Maar wat houdt 'het gehoor' in? Hoe kun je horen wat de Bijbel tot je te zeggen heeft? Het is belangrijk zo nauwkeurig mogelijk te weten wat er van ons wordt gevraagd. Spreuken 4 geeft een compleet en gedetailleerd beeld van wat het betekent om Gods Woord te 'horen':

Mijn zoon, sla acht op Mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg, laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees. (Spreuken 4:20-22)

De verzen beginnen met Mijn zoon... Het is jouw Vader, God, die regelrecht spreekt tot jou als Zijn kind. De boodschap is heel persoonlijk. God vertelt je wat Zijn woorden en Zijn uitspraken voor jou kunnen zijn: leven voor als je ze vindt, en genezing voor heel je vlees.

'Horen' bestaat uit deze vier elementen:

1. Sla acht... Je moet onverdeelde concentratie en aandacht geven aan wat God ons zegt door Zijn Heilige Geest. Met een beslissing van onze wil sluiten we ons af voor alle afleidende invloeden die van buiten komen.

2: Neig je oor... Niemand kan zijn oor neigen zonder zijn hoofd iets te buigen. Je oor neigen bete­kent een nederige, onderworpen houding aannemen, gewillig om onderwezen te worden. Je eigen vooroordelen en gedachten moeten opzij om met een open hart aan te nemen wat God je wil leren.

3: Laat ze niet wijken van je ogen... Je ogen moet je gericht houden op Gods woorden. Je mag niet toestaan dat ze afdwalen naar meningen of verklaringen uit andere, tegenstrijdige bronnen, zoals boeken of artikelen die niet op de Bijbel gebaseerd zijn.

4: Bewaar ze in het binnenste van je hart... Zelfs als de woorden niet langer voor je ogen zijn, dan moet je er toch in je hart mee bezig blijven en ze zo bewaren als de bron en het centrum van je leven.

En als gevolg daarvan komt het geloof.


Gebed van de dag

Vader, ik kom tot U als Uw zoon/Uw dochter. Uw woorden zijn leven voor mij en genezing voor mijn lichaam. Daarom wil ik luisteren naar Uw aanwijzingen en op Uw manier omgaan met Uw Woord. Ik wijd mij er aan toe om Uw Woord onverdeelde aandacht te geven. Ik wil in een nederige houding mijn eigen gedachten opzij zetten om Uw woorden aan te nemen. Ik zal me niet laten afleiden door andere bronnen, maar altijd mijn ogen op Uw Woord gericht houden en ze bewaren in mijn hart. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

FILIPPIJNEN

    • Bid dat de nieuwe vertaling Van vloek naar zegen in de Tagalog taal spoedig verkrijgbaar zal zijn als e-book.
    • Dereks dagelijkse uitzendingen zijn heel populair op Light TV. Men heeft gevraagd om meer proclamatiekaarten, zowel in het Engels als in het Tagalog, de nationale taal. Bid dat de programma’s en de proclamatiekaarten grote invloed zullen hebben op veel Filippino’s.

Getuigenis Filippijnen

Ik had last van een geest van depressie, misschien al vanaf de tijd dat ik nog een kind was, en ik ben onlangs bevrijd. In 2010 ben ik gered, en in 2015 vertelde ik de voorganger dat ik de kerk ging verlaten, omdat ik me in de steek gelaten voelde in de tijden dat ik het moeilijk had. Ik voelde me eenzaam want al mijn vrienden verlieten de Heer. Ik voelde geen liefde en ik was toen al zwak door de depressie. Sinds 2015 heb ik niet meer bij een kerk gehoord, maar in al die jaren heb ik God nooit verlaten. Kort geleden heb ik Derek gehoord op YouTube. Ik luister elke dag naar hem. Dit is mooi. Dank u voor uw gebeden. Het maakt het voor mij nu gemakkelijk om God te zoeken.