Shop Doneer

Hoe horen we Gods Woord

Leestijd: 2 min.
Gisteren leerden we dat geloof komt door het horen: Geloof komt (is dan) uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods (SV). Maar wat houdt 'het gehoor' in? Hoe kun je horen wat de Bijbel tot je te zeggen heeft? Het is belangrijk zo nauwkeurig mogelijk te weten wat er van ons wordt gevraagd. Spreuken 4 geeft een compleet en gedetailleerd beeld van wat het betekent om Gods Woord te 'horen': Mijn zoon, sla acht op Mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg, laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees. (Spreuken 4:20-22) De verzen beginnen met Mijn zoon... Het is jouw Vader, God, die regelrecht spreekt tot jou als Zijn kind. De boodschap is heel persoonlijk. God vertelt je wat Zijn woorden en Zijn uitspraken voor jou kunnen zijn: leven voor als je ze vindt, en genezing voor heel je vlees. 'Horen' bestaat uit deze vier elementen: 1. Sla acht... Je moet onverdeelde concentratie en aandacht geven aan wat God ons zegt door Zijn Heilige Geest. Met een beslissing van onze wil sluiten we ons af voor alle afleidende invloeden die van buiten komen. 2: Neig je oor... Niemand kan zijn oor neigen zonder zijn hoofd iets te buigen. Je oor neigen bete­kent een nederige, onderworpen houding aannemen, gewillig om onderwezen te worden. Je eigen vooroordelen en gedachten moeten opzij om met een open hart aan te nemen wat God je wil leren. 3: Laat ze niet wijken van je ogen... Je ogen moet je gericht houden op Gods woorden. Je mag niet toestaan dat ze afdwalen naar meningen of verklaringen uit andere, tegenstrijdige bronnen, zoals boeken of artikelen die niet op de Bijbel gebaseerd zijn. 4: Bewaar ze in het binnenste van je hart... Zelfs als de woorden niet langer voor je ogen zijn, dan moet je er toch in je hart mee bezig blijven en ze zo bewaren als de bron en het centrum van je leven. en als gevolg daarvan kwam het geloof.
Vader, ik kom tot U als Uw zoon/Uw dochter. Uw woorden zijn leven voor mij en genezing voor mijn lichaam. Daarom wil ik luisteren naar Uw aanwijzingen en op Uw manier omgaan met Uw Woord. Ik wijd mij er aan toe om Uw Woord onverdeelde aandacht te geven. Ik wil in een nederige houding mijn eigen gedachten opzij zetten om Uw woorden aan te nemen. Ik zal me niet laten afleiden door andere bronnen, maar altijd mijn ogen op Uw Woord gericht houden en ze bewaren in mijn hart.