Shop Doneer

Hoe lief heb ik Uw wet

Leestijd: 2 min.
Naast zijn geloof in zijn van God ontvangen opdracht, had Jozua ook een bijzondere bron van kracht. Zijn kracht lag in zijn afhankelijkheid van Gods wet, zoals we lezen in vers 8:
Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is.
Deze tekst heb ik vaak als volgt geïnterpreteerd: Denk het woord, spreek het woord, handel naar het woord. Hetzelfde principe geldt voor ons. Gods Woord is beschikbaar voor ons en we moeten er op eenzelfde manier mee omgaan als Jozua. We moeten het Woord denken, erover mediteren, erover spreken en ernaar handelen. Dat is een basisvereiste.
Op die basis ontving Jozua de opdracht om sterk en moedig te zijn. Ik weet niet of je is opgevallen hoe vaak God Jozua de opdracht geeft om sterk en moedig te zijn, maar zowel in vers 6 als 7 en 9 wordt deze opdracht herhaald. Als God ons zegt dat we sterk en moedig moeten zijn, dan is dat bijzonder bemoedigend en geweldig. Laat ik er wel bijzeggen dat als God ons opdraagt om sterk en moedig te zijn, dan heeft Hij daar over het algemeen een heel goede reden voor. Kennelijk zullen we in situaties terechtkomen waarin we kracht en moed nodig zullen hebben. Hoewel het dus een bemoedigende opdracht is, houdt ze tevens een waarschuwing in. Als wij onze door God gegeven opdracht willen vervullen, zullen we ook kracht en moed nodig hebben.
Op deze basis belooft God aan Jozua dat Hij overal met hem zal meegaan. Hij garandeerde zijn persoonlijke aanwezigheid op de hele weg die Jozua moest gaan. In vers 5 zegt God:Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven en u niet verlaten.En in vers 9:De Here uw God is met u, overal waar gij gaat.Dit geldt ook voor ons als we voldoen aan de voorwaarde van overgave. En als dit alles in ons leven gestalte krijgt, zullen we ook de onaantastbaarheid gaan ervaren die spreekt uit dit stukje. In vers 5 lezen we: ,,Niemand zal voor u standhouden al de dagen van uw leven". Dit geldt natuurlijk alleen als je wandelt in Gods wil. Het is namelijk zo dat als je wandelt in Gods wil en iemand keert zich tegen jou, dan keert deze persoon zich in feite tegen God. Op het moment dat je uit de wil van God stapt, ben je niet langer onaantastbaar. Maar in de wil van God, die Hij aan je openbaart door zijn Woord, ligt ook voor ons onaantastbaarheid. Daarom hebben we zijn Woord lief en ervaren we hoe de Heilige Geest zijn wet in ons hart heeft geschreven.

Heer, ik wil groeien in liefde voor uw Woord. Laat mijn denken er vol van zijn, help mij uw Woord te spreken en het voortdurend als basis te hebben voor mijn handelen. Dank U, dat uw belofte om altijd met Jozua mee te gaan, ook geldt voor mij! Houd mij daarom in het centrum van uw wil. Amen.