Shop Doneer

Hoe moet je de Bijbel lezen?

Leestijd: 3 min.

Mag ik je vandaag twee suggesties doen voor hoe je de Bijbel moet benaderen?

1. Als Gods Woord

Paulus sprak met trots over de christenen uit Thessaloniki en vertelde hen dat ze een voorbeeld waren voor alle andere christenen in hun omgeving. Hij noemde één reden voor hun succes, in 1 Thessalonicenzen 2:13:

Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte Woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar (zoals het werkelijk is) als Gods Woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft.

Als je de Bijbel niet ontvangt als woorden van mensen - niet van hetzelfde niveau als menselijke boeken en menselijke wijsheid, maar als God die zelf die tot jou spreekt - dan zal het zijn werk in je doen. Als je in geloof je hart voor Gods Woord opent, dan zal het in je doen wat God heeft gezegd: het is 'werkzaam in u, die gelooft...'

2. Met zachtmoedigheid

Een tweede vereiste voor ons lezen van de Bijbel vinden we in de brief van Jakobus: Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken. (Jakobus 1:21)

Wat betekent het om Gods Woord met zachtmoedigheid te ontvangen? Het betekent: toegeven dat God de leraar is en dat wij de leerlingen zijn. Wij kunnen God niet voorschrijven hoe Hij het universum moet leiden, of hoe Hij onze levens moet besturen. Met ootmoedigheid laten we ons door Hem onderwijzen. Enige tijd geleden verzon ik een nieuwe, heel eenvoudige definitie van geloof. Geloof is: God serieus nemen. De Bijbel lezen met geloof betekent dan: alles wat God zegt serieus nemen. Als God zegt: ,,Doe dit'', dan doen we het. Ik zal je een voorbeeld geven. Als je erin meegaat, zal het je leven veranderen!

1 Thessalonicenzen 5:18 zegt: Dank God in alles. In welke omstandigheden? In alles! Geloof je dat? En neem je het serieus? En doé je het ook, dankbaar zijn in alles? Als je je kleren aantrekt, dank God dan voor je kleding. Besef dat er velen zijn die nauwelijks kleding hebben om aan te trekken. Wat doe je als je je schoenen aantrekt? Dank God; velen in de wereld hebben geen schoenen. Dank God als je de auto instapt. Dank God voor de snelweg als je op de snelweg rijdt. Zelfs als er file staat. Het klinkt misschien overdreven, maar het geheim is: Neem niets aan alsof het gewoon is. Met andere woorden: Dank God niet maar zo heel af en toe als het in je gedachten komt, maar maak dankbaarheid de basishouding van je hart. Maak dankzegging een gewoonte. Het zal je totaal veranderen!

Dit is een voorbeeld van wat het betekent Gods Woord met zachtmoedigheid aan te nemen. Misschien denk je: Dit klinkt me niet helemaal redelijk in de oren. Ik heb immers betaald voor mijn kleren en mijn schoenen en mijn auto? Nee, ontvang Gods Woord met zachtmoedigheid. Zeg: ,,Heer, als Uw Woord zegt dat ik U moet danken, dan zal ik U danken voor alles, in alles en bij alles!''

Gebed van de dag

Heer, ik spreek uit dat ik Uw Woord aanneem als het Woord van de Enige, Almachtige, Levende God, en niet als woorden van mensen. Ook neem ik Uw Woord aan met zachtmoedigheid, en ik neem het serieus! Ik maak van dankbaarheid mijn basishouding en prijs en dank U voor alles wat U doet en wie U voor mij bent! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.