Shop Doneer

Hoe moet je de Bijbel lezen?

Leestijd: 2 min.
Mag ik je vandaag twee suggesties doen voor hoe je de Bijbel moet benaderen?
1. Als Gods Woord
Paulus sprak met trots over de christenen uit Thessaloniki en vertelde hen dat ze een voorbeeld waren voor alle andere christenen in hun omgeving. Hij noemde één reden voor hun succes, in 1 Thess. 2:13:
...toen gij het gepredikte woord Gods van ons hebt ontvangen, en het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar - wat het inderdaad is - als een woord van God, dat ook werkzaam is in u, die gelooft...
Als je de Bijbel niet ontvangt als woorden van mensen - niet van hetzelfde niveau als menselijke boeken en menselijke wijsheid, maar als God die zelf die tot jou spreekt - dan zal het zijn werk in je doen. Als je in geloof je hart voor Gods Woord opent, dan zal het in je doen wat God heeft gezegd: het is 'werkzaam in u, die gelooft...'
2. Met zachtmoedigheid
Een tweede vereiste voor ons lezen van de Bijbel vinden we in de brief van Jakobus:
Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden. (Jak. 1:21)
Wat betekent het om Gods Woord met zachtmoedigheid aan te nemen? Het betekent: toegeven dat God de leraar is en dat wij de leerlingen zijn. Wij kunnen God niet voorschrijven hoe Hij het universum moet leiden, of hoe Hij onze levens moet besturen. Met ootmoedigheid laten we ons door Hem onderwijzen. Enige tijd geleden verzon ik een nieuwe, heel eenvoudige definitie van geloof. Geloof is: God serieus nemen. De bijbel lezen met geloof betekent dan: alles wat God zegt serieus nemen. Als God zegt: ,,Doe dit'', dan doen we het. Ik zal je een voorbeeld geven. Als je erin meegaat, zal het je leven veranderen!
1 Thess. 5:18 zegt: Dankt onder alles. Onder welke omstandigheden? Onder alles! Geloof je dat? En neem je het serieus? En doé je het ook, dankbaar zijn onder alles? Als je je kleren aantrekt, dank God dan voor je kleding. Besef dat er velen zijn die nauwelijks kleding hebben om aan te trekken. Wat doe je als je je schoenen aantrekt? Dank God; velen in de wereld hebben geen schoenen. Dank God als je de auto instapt. Dank God voor de snelweg als je op de snelweg rijdt. Zelfs als er file staat. Het klinkt misschien overdreven, maar het geheim is: Neem niets aan alsof het gewoon is. Met andere woorden: Dank God niet maar zo heel af en toe als het in je gedachten komt, maar maak dankbaarheid de basishouding van je hart. Maak dankzegging een gewoonte. Het zal je totaal veranderen!
Dit is een voorbeeld van wat het betekent Gods Woord met zachtmoedigheid aan te nemen. Misschien denk je: Dit klinkt me niet helemaal redelijk in de oren. Ik heb immers betaald
voor mijn kleren en mijn schoenen en mijn auto? Nee, ontvang Gods Woord met zachtmoedigheid. Zeg: ,,Heer, als Uw Woord zegt dat ik U moet danken, dan zal ik U danken voor alles, onder alles en bij alles!''

Heer, ik spreek uit dat ik Uw Woord aanneem als het Woord van de Enige, Almachtige, Levende God, en niet als woorden van mensen. Ook neem ik Uw Woord aan met zachtmoedigheid, en ik neem het serieus! Ik maak van dankbaarheid mijn basishouding en prijs en dank U voor alles wat U doet en wie U voor mij bent! Amen.