Shop Doneer

Hoe we de tegenstander overwinnen...

Leestijd: 2 min.
Thema: Onze aanvalswapens: Getuigenis
Terugkijkend in de geschiedenis kunnen we concluderen dat telkens wanneer Gods volk Jezus' instructie (om getuigen van Hem te zijn in de kracht van de Geest) opvolgde en toepaste, het ook werkte. Binnen driehonderd jaar was het Romeinse Rijk overwonnen! Ik geloof dat de grote geestelijke macht die het heidense Romeinse Rijk omver wierp, bestond uit het getuigenis van duizenden en nog eens duizenden christenen uit verschillende achtergronden, rassen, sociale status, en zelfs afkomstig uit verschillende andere godsdienstige overtuigingen. Ze hadden allemaal één gemeenschappelijk getuigenis: ,,Jezus heeft mijn leven veranderd!'' Hierdoor is dat strenge, harde, meedogenloze Romeinse Rijk uiteindelijk ten onder gegaan.
De Bijbel geeft aan dat uiteindelijk satans koninkrijk in de hemelse gewesten met hetzelfde wapen onderuit gehaald zal worden. In Openbaring 12:7-11 krijgen we daarvan een profetisch voorproefje. Deze verzen beschrijven een grote strijd die zich aan het einde der tijden in de hemel en op de aarde zal afspelen tussen mensen en engelen.
Toen brak er oorlog uit in de hemel (ik geloof dat dat nog gaat gebeuren): Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.
We zagen al eerder: de ‘aanklager van onze broeders’ is satan. Hier wordt beschreven hoe hij neergeslagen is uit zijn rijk in de hemelse gewesten. Daarna wordt beschreven hoe de gelovigen satan overwonnen. Bedenk dat het gaat om een gevecht van man tot man.
En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.
Hun belangrijkste wapen zit hem in dat belangrijke woord: ‘getuigenis’. Door hun getuigenis zal uiteindelijk het hele rijk van satan instorten. Ik geloof dat hun getuigenis zich concentreert op twee dingen: het Woord van God en het bloed van Jezus. Door hun getuigenis komt de kracht vrij die het Woord en het bloed in zich hebben.
Ook voor jou en mij geldt dat we satan, die ons voortdurend beschuldigt en aanvalt, overwinnen door het bloed van het Lam en door het woord van ons getuigenis!
Heer Jezus, dank U voor de kracht van Uw bloed in mijn leven. U heeft mij gekocht en betaald en Uw bloed pleit mij vrij van iedere schuld en elke zonde die ik heb begaan. In U ben ik meer dan overwinnaar! Amen.