Shop Doneer

Hoe we satan de mond moeten snoeren

Leestijd: 2 min.

In Openbaringen 12:10 krijgen we een heel accuraat beeld van onze vijand. Hier wordt beschreven hoe satan en zijn engelen uit de hemel worden geworpen. Sommigen geloven dat dit al gebeurd is. Ik denk dat het nog in de toekomst ligt, maar wil daar nu niet over twisten. Er staat:

En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.

Als dat nog moet gebeuren, weten we waar satan nú is en wat hij nú doet. Hij is voortdurend aan het aanklagen, beschuldigen. Realiseer je je dat? Dat is waarschijnlijk de reden dat je nog zo vaak duistere en depressieve gevoelens hebt. Er wordt een sfeer van schuld om je heen gecreëerd. Je moet leren daarmee af te rekenen. Waarom beschuldigt satan ons? Hij wil bewijzen dat we schuldig zijn!

Vraag je je af waarom God hem geen halt toeroept? Zoals ik het begrijp, is Gods antwoord op die vraag: ‘Ik heb jullie de macht gegeven om hem een halt toe te roepen, en Ik doe niet voor jullie wat jullie zelf kunnen en moeten doen.’ In vers 11 staat hoe we hem de mond moeten snoeren en de waarde ervan is met geen prijs te betalen. Dit vers is het antwoord op alle schuld:

En zij hebben hem overwonnen...

Wie is ‘hem’? Er is een direct conflict tussen Gods volk en satan, hém hebben zij overwonnen. Sommige mensen willen ons doen geloven dat satan voor christenen geen enkel probleem vormt. Dat is níet waar. Zij hebben hem overwonnen, maar de sleutelvraag is: Hóe hebben ze dat gedaan?

...door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis.

Dit betekent dat we satan overwinnen als wij persoonlijk getuigenis afleggen van wat het bloed van Jezus voor ons doet volgens het Woord van God. Dat is ons getuigenis. Morgen lezen we verder hoe dit in zijn werk gaat.


Gebed van de dag

Lieve Heer Jezus, maak mij dieper bewust van de immense kracht die er schuilt in Uw bloed. Leert U mij om deze kracht aan te spreken en aan te wenden, ieder moment dat de tegenstander probeert mij lastig te vallen met gevoelens van angst, schuld of minderwaardigheid. Dank U Heer Jezus, dat U mij beschouwt als onschatbaar waardevol, simpelweg omdat ik besta en leef in U! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

ZUIDELIJK AFRIKA

    • Bid dat het redigeren en drukken van vier nieuw boeken in het Afrikaans geslaagd verloopt, o.a. Zegen of vloek: aan u de keus en De kracht van proclamatie.
    • Bid dat nog veel meer mensen toegang krijgen tot Dereks onderwijs, middels radio, TV, onze app, de website, YouTube, en sociale media platforms.
    • Hope en haar team treffen voorbereidingen voor de ‘Seeds of Hope’ online video bijbelschool, met gebruik van Dereks materiaal. Bid om wijsheid en bid ook dat veel studenten door het onderwijs worden beïnvloed.