Shop Doneer

Hoop beschermt je gedachten

Leestijd: 2 min.

Gisteren leerden we dat we geloven met ons hart en hopen met onze gedachten. God laat ons gedachtenleven echter niet zonder gepaste hulp. Geloof dat werkzaam is in het hart, bewerkt hoop in onze gedachten. Dit volgt uit de definitie van geloof die we al bekeken hebben in Hebreeën 11:1, namelijk: Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt.. Geloof in het hart is de substantie, de onderliggende werkelijkheid. Die realiteit verschaft een geldige Bijbelse basis voor de hoop die we koesteren in ons verstand. In 1 Thessalonicenzen 5:8 noemt Paulus de verschillende gebieden van onze persoonlijkheid die respectievelijk door geloof en door hoop worden beïnvloed. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Geloof en liefde zijn het harnas en het harnas beschermt het hart. Hoop is de helm en een helm beschermt het hoofd, oftewel onze gedachten. Als we onderscheid maken tussen geloof en hoop, willen we daarmee hoop niet afdoen als iets kleins. Hoop, in de Bijbelse betekenis, is vol vertrouwen het goede ver­wachten, een standvastig, aanhoudend optimisme. Dit is wat onze gedachten beschermt. Iedere christen hoort deze helm van de hoop 24 uur per dag te dragen. Als we deze helm opzij leggen en ons gaan bezig houden met negatieve gedachten en sombere voorgevoelens, dan zijn onze gedachten vatbaar voor satans geraffineerde aanvallen.

Dit soort christelijk optimisme is niet zweverig of irreëel. Het is niet 'de wens die de vader is van de gedachte...'. Nee, ook de hoop moet stevig en uitsluitend gebaseerd zijn op de uitspraken en belof­ten van Gods Woord.

Om dit direct in praktijk te brengen volgen hier twee prachtige waarheden uit Gods Woord. Je geloof in deze waarheden is de basis voor de hoop die in je gedachten mag gaan regeren.

Hiervan ben ik ten volle overtuigd, dat U, die in mij een goed werk bent begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. (Filippenzen 1:6)

Want Uw barmhartigheden houden niet op; elke morgen zijn zij nieuw, groot is Uw trouw! Mijn ziel zegt: mijn deel is de Here, daarom zal ik op U hopen. (Klaagliederen 3:22b-24


Gebed van de dag

Vader, dank U wel, dat U voor mij voorzien heeft in een helm van hoop om mijn gedachten te beschermen. Ik dank U dat ik nooit zonder hoop hoef te zijn, omdat Uw Woord dat ik in mijn hart in geloof aanneem, de basis vormt van mijn gedachten. Wilt U mijn gedachten vullen met hoop. Amen.

Spreek de twee Bijbelteksten hierboven hardop uit, en laat je gedachten vullen met hoop.


Gebed voor DPM wereldwijd

DUITSLAND

  • Bid voor onze staf om Gods visie en inspiratie voor Zijn plan voor DPM in Duitsland.
  • Bid om voortdurende voorziening voor het uitvoeren van de vele projecten die gepland staan om de Duitse bevolking te bereiken met Dereks onderwijsmateriaal.