Shop Doneer

Huis van God

Leestijd: 2 min.

De Bijbel beschrijft de gemeente op verschillende manieren, om haar unieke identiteit te verwoorden. Een van die beelden is de gemeente als huis, gebouw of tempel.

In het Hebreeuws is het woord voor huis (beit), waar ook het idee van ‘thuis’ of ‘huisgezin’ onder valt, rechtstreeks verbonden aan het woord ‘bouwen’. Er is in het Hebreeuwse denken een nauwe band tussen een familie en een gebouw. In feite werd het woord ‘huis’ in het Hebreeuws niet gebruikt om een fysieke woonplaats te beschrijven, maar eerder een gezin of volk. In verschillende Westerse landen vindt men die gedachte terug in de manier waarop vroeger een huis of een hoeve gekoppeld werd aan de mensen die er woonden: ‘Huize Stolk’ of ‘Hoeve Van den Brink’. In het Hebreeuws gaan deze twee dingen altijd samen.

Let nu eens op hoe vaak de associatie met ‘gebouw’ terugkomt in Efeze 2:19-22.

Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.

In dit ene vers komt deze gedachte vier keer voor. De onderliggende gedachte is als volgt: God heeft altijd gewild dat Zijn volk Hem voorzag van een woonplaats.

Toen God de Israëlieten bevrijdde uit Egypte, hen naar de berg Sinaï bracht en hen daar Zijn eerste verbond gaf, was één van de eerste dingen die Hij hen opdroeg, dat ze een tabernakel voor Hem zouden bouwen. Deze tent was de woonplaats van Zijn gemanifesteerde tegenwoordigheid – Zijn ‘Shekina’, Zijn heerlijkheid – en deze reisde met Israël mee, de hele weg door de woestijn.

Nadat God de Israëlieten in het Beloofde Land had gebracht, gaf Hij hen instructie om een tempel voor Hem te bouwen in een specifieke stad van Zijn keuze – Jeruzalem. Salomo ontwierp en bouwde het meest glorieuze, kostbare en hoogstaande gebouw dat ooit door mensenhanden is gebouwd. Door Israëls afgoderij en ongehoorzaamheid werd deze tempel uiteindelijk echter vernietigd door de Babyloniërs onder Nebukadnessar. Maar opnieuw, nadat God in Zijn genade Israël tot herstel bracht vanuit Babylon, was één van Zijn eerste opdrachten dat ze voor Hem een nieuwe tempel zouden bouwen.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, wat is het toch bijzonder dat ik in Uw zoon, de Heer Jezus, mag horen bij het grote, wereldwijd internationale volk dat U Zich tot woonplaats heeft gekozen en gemaakt! Dank U wel, dat U mij in de Heer Jezus elke dag opnieuw waardig maakt om Uw woonplaats te zijn! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.