sluit
Shop Doneer

Hulp is onderweg!

Leestijd: 2 min.
Thema: Strijd van engelen
In het boek Daniël staat een specifiek voorbeeld beschreven van geestelijke strijd, dat ons meer inzicht geeft in de locatie van satans rijk. In hoofdstuk 10 beschrijft Daniël hoe hij bad en God zocht om openbaring te ontvangen over de toekomst van Zijn volk Israël. Drie weken lang wijdt hij zich toe aan intens gebed en wacht op God. Aan het eind van die drie weken komt er een engel uit de hemel naar Daniël toe, met het antwoord op zijn gebed. De engel was zo imposant en krachtig, dat alle mensen die bij Daniël waren uiteen vluchtten en hijzelf als enige overbleef om de openbaring te ontvangen. In Daniël 10:2-6 staat:
In die dagen was ik, Daniël, drie volle ​weken​ aan het ​rouwen. Smakelijk voedsel at ik niet, vlees of ​wijn​ kwam niet in mijn mond, en mijzelf ​zalven​ deed ik helemaal niet, totdat die drie volle ​weken​ voorbij waren. Op de vierentwintigste dag van de eerste maand bevond ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de ​Tigris. Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man, gekleed in ​linnen, Zijn heupen omgord met het fijne goud uit Ufaz. Zijn lichaam was als ​turkoois, Zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, Zijn ogen als vuurfakkels, Zijn armen en Zijn voeten als de glans van gepolijst koper en het geluid van Zijn woorden als het geluid van een menigte.
Zoals ik al zei, konden Daniëls metgezellen deze glorieuze verschijning niet verdragen, en ze vluchtten gewoon. Toen begon de engel tot Daniël te spreken en het gedeelte waar ik mij op wil richten, is vers 12:
Toen zei hij tegen mij: Wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw ​hart​ op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen.
Het is belangrijk om goed te begrijpen, dat op de eerste dag dat Daniël ging bidden, zijn gebed al gehoord werd en de engel werd uitgezonden om het antwoord te gaan overbrengen. Maar drie weken lang kon de engel de aarde en Daniël niet bereiken. Waardoor was de engel drie weken onderweg? Hij werd tegengestaan door satans engelen. Ergens onderweg van Gods hemel naar de aarde, moest de engel door satans rijk in de hemelse gewesten heen zien te breken. Daar werd hij tegengewerkt door kwade engelen, die probeerden hem te beletten met de boodschap voor Daniël verder te gaan.
Ook wij mogen ervan overtuigd zijn, dat op het moment dat wij bidden, ons gebed gehoord wordt. Het antwoord op ons gebed kan soms op zich laten wachten door geestelijke tegenstand, maar laat dat ons er niet van weerhouden om te volharden in gebed! Houd vol, hulp is onderweg!

Hemelse Vader, dank U dat U mij hoort als ik tot U roep, en dat het antwoord op mijn gebed onderweg is. Juist vandaag, op Hemelvaartsdag, vieren we het feest van de komende Koning en zien uit naar Uw wederkomst Heer Jezus! Maar ook als ik in mijn situatie nog geen antwoord zie, blijf ik in geloof vasthouden aan wat U heeft beloofd. Amen.