Shop Doneer

Huwelijksrelatie met God

Leestijd: 1 min.
In Romeinen 7 schrijft Paulus dat we door de wet getrouwd waren. De wet was als een huwelijksverbond, dat gold voor het leven. Met wie - of met wat - waren we dan getrouwd? We waren getrouwd met onze vleselijke natuur. En de essentie van de wet is dat we gebonden zijn om haar te houden in onze eigen kracht. Daarin zijn we afhankelijk van onze vleselijke natuur, wat dan direct ook de verklaring is dat dit ons nooit zal lukken.
Onder de wet komen is alsof je deel hebt aan een huwelijksceremonie, waarin je trouwt met je vleselijke natuur. Zolang deze natuur in leven blijft, moet je ermee getrouwd blijven; je kunt je niet van haar scheiden en met een ander trouwen. Het goede nieuws is echter dat je partner al is gestorven. Dat gebeurde toen Jezus stierf aan het kruis. Onze oude mens werd toen met Hem mee gekruisigd. Als je deze waarheid echt begrijpt, dan kun je zeggen: ,,Prijs God. Ik ben vrij! Ik hoef niet verder te leven met deze verschrikkelijke partner, die me een vreselijk leven gaf en me nooit zegen, vrede of rechtvaardigheid bracht. Ik ben niet langer gebonden aan die verschrikkelijke partner en kan nu met iemand anders trouwen."
Het alternatief is namelijk dat we in het huwelijk treden met Hem die uit de dood opstond, de opgestane, verheerlijkte Christus. Hij kan je echtgenoot worden, of je nu man bent of vrouw. Waar we het over hebben, is een relatie in de Geest. In 1 Korinthe 6:15,16 schetst Paulus het beeld van de seksuele eenwording van een man en een prostituee. Hij gebruikte dat beeld van eenheid om zijn lezers voor te houden dat er ook een andere eenheid is die mensen kunnen beleven, namelijk eenheid met de Heer. Die eenheid is niet seksueel, maar geestelijk - een geestelijke huwelijksrelatie met de Heer. Wie zich echter met de Heere verbindt, is één geest met Hem (1 Korinthe 6:17). Niet met onze ziel of ons lichaam, maar in de geest.

Dank U Jezus, voor Uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat ik in de geest een huwelijksverbond ben aangegaan met Hem die uit de dood opstond - de opgestane, verheerlijkte Christus. Ik proclameer dat Jezus door de dood werd afgesneden, zodat ik voor eeuwig met God verbonden kan zijn. Amen.