Shop Doneer

Identificatie met het Kruis

Leestijd: 2 min.

Toewijding aan Jezus vereist identificatie met Zijn kruis en Zijn uitgaan naar de plaats waar Hij gekruisigd werd. Deze toewijding zal twee dingen uit je leven verwijderen: jezelf behagen en de wereld behagen.

Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zó wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen – ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen – wandelen als vijanden van het ​kruis​ van ​Christus. Hun einde is het verderf, hun god is de buik en hun eer is in hun schande; zij bedenken aardse dingen. (Filippenzen 3:17-19)

Paulus sprak hier over mensen die alleen maar met woorden belijden dat ze christen zijn, vijanden van het kruis, die claimen volgelingen van Christus te zijn. Zij zwelgen in zichzelf en zetten hun gedachten op de dingen van deze wereld. Het principe van het kruis – dood aan jezelf en aan de dingen van het vlees – is nog niet van toepassing in hun leven. Zelfs binnen de Kerk belijden veel mensen toewijding aan Christus, maar ze wijzen het kruis af. Hun einde is de vernietiging.

Door onze identificatie met het kruis van Jezus verwijderen we ook het behagen van de wereld. Jakobus sprak hierover duidelijke taal richting belijdende christenen:

Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, maakt zich tot een vijand van God. (Jakobus 4:4)

Jakobus noemt deze mensen 'overspeligen'. De Kerk die op weg is om de Bruid van Christus te worden, moet zich houden aan een diepgaande toewijding: zij moet volkomen toegewijd en overgegeven zijn aan Jezus en naast Hem niets anders toelaten in haar hart. Als die toewijding aan Jezus wordt geïnfiltreerd en gecompromitteerd door vriendschap met deze wereld, dan plegen we geestelijk overspel. Dan zijn we niet trouw aan Christus, de Bruidegom. Een vriend van de wereld zijn betekent dat je geestelijk overspel pleegt.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U mij oproept om deze wereld achter te laten. Ik beloof dat ik dit principe van het kruis toepas – ik verklaar mezelf dood voor de dingen van deze wereld en levend voor U. Ik zal buiten het legerkamp naar Hem uitgaan. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.