Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Identificatie met Jezus

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Laten we naderen tot het heiligdom
Paulus schreef aan de kerk van Efeziërs (en aan ons):
Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door de misdaden, met Christus levend gemaakt - uit genade bent u zalig geworden - en heeft ons mede opgewekt en mede in de hemel gezet in Christus Jezus. (Efeziërs 2:4-6)
In deze tekst vinden we drie niveaus van identificatie met Jezus. Ten eerste zijn we met Hem levend gemaakt; ten tweede zijn we met Hem opgewekt; ten derde zijn we met Hem in de hemel gezet. Jezus zit op de troon. Wat betekent het dus als wij 'met Hem in de hemel gezet' zijn? Dat wij ook op de troon zijn gezet; wij delen de troon met Hem!
Als we eenmaal begrijpen dat we geïdentificeerd zijn met Jezus, dan worden we uitgenodigd om Hem de hele weg te volgen. Hij is de nieuwe en levende weg (Hebreeën 10:20). We zijn met Hem levend gemaakt en met Hem opgestaan uit de dood, maar daar moeten we niet stoppen. We zijn ook met Hem op de troon gezet!
In de beeldspraak van de tabernakel betekent het eerste gordijn dat we delen in Jezus' opstanding. Het tweede gordijn dat naar het heiligdom leidt, beeldt uit dat we met Jezus delen in zijn hemelvaart, toen Hij werd opgetrokken naar de troon. Dat is waar God jou en mij ook wil hebben. God wil niet dat we stoppen op deze nieuwe en levende weg voordat we het allerheiligste hebben bereikt, daar waar we de troon delen met Jezus - met Hem gezeten in de hemel. Dat is onze bestemming.

Dank U Heer, dat ik tot U kan naderen door het bloed van Jezus. Ik zal niet stoppen voor ik de plaats heb bereikt die U voor mij heeft bestemd, met Jezus de troon delend in de hemelse gewesten. Ik nader tot het heiligdom. Amen.