Shop Doneer

Ieder een specifieke hoeveelheid geloof

Leestijd: 3 min.

Vandaag komen we bij de volgende ontdekking: God heeft ieder van ons een specifieke mate van geloof gegeven. Het is niet aan ons om te beslissen hoeveel geloof we hebben. God heeft dat al voor ons vastgesteld en aan ieder van ons precies zoveel geloof toebedeeld als we nodig hebben. Maar welke maatstaf gebruikt God om te meten hoeveel geloof we nodig hebben? Paulus legt uit hoe het Lichaam van Christus functioneert:

Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar… (Rom. 12:45)

Als christenen vormen we samen een volledig 'Lichaam'. In dit Lichaam is elk van ons een bijzonder lid, met een specifieke plaats en een specifieke functie. De één is een neus, de ander een oor, nog een ander een voet, enzovoort.

In 1 Korinthiërs 12:12-28 behandelt Paulus dit idee uitvoerig, en zegt dat het God is die de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het Lichaam heeft aangewezen, zoals Hij gewild heeft (vers 18). Niemand van ons kan zijn eigen plaats of functie in het Lichaam kiezen. Het enige wat we kunnen doen, is de plaats vinden en de functie vervullen die God ons heeft toebedeeld. Om dit te kunnen, is zoals reeds gezegd een 'vernieuwd denken' nodig.

Paulus wijst er verder op, dat we als leden van één Lichaam afhankelijk zijn van elkaar. We hebben elkaar nodig. Niemand van ons is vrij om maar te doen wat hij wil, zonder rekening te houden met de andere leden. En het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten: Ik heb jullie niet nodig (vers 21). Het hoofd is het hoogste lid en typeert Christus zelf (zie Ef. 4:15). De voeten zijn de laagste leden, dus het andere uiteinde van het Lichaam. Toch heeft het Hoofd de voeten nodig en kan niet zonder hen. In dit licht is het duidelijk waarom Paulus zegt dat we, om onze plaats in het Lichaam te vinden, niet te hoog van onszelf moeten denken, maar moeten leren om nuchter en realistisch te zijn.

Door dit beeld van het Lichaam en zijn ledematen begrijpen we beter wat Paulus bedoelt met de mate van geloof. Elk van ons is lid van het Lichaam en heeft een specifieke functie. Om die functie te kunnen vervullen, hebben we een speciale mate van geloof nodig. De soort en de hoeveelheid geloof die ieder lid nodig heeft, is verschillend. Een oog heeft geloof nodig om oog te kunnen zijn, en een hand heeft voldoende geloof nodig om te kunnen functioneren als 'hand'. Deze mate van geloof is niet uitwisselbaar. Het geloof dat de hand in staat stelt om te functioneren, is ongeschikt voor een voet, en het geloof dat een oog laat functioneren, is niet bedoeld voor een oor. Ieder lid moet zijn eigen specifieke mate van geloof bezitten.

God wil de specifieke plaats die Hij voor jou heeft in het Lichaam van Christus laten zien, en Hij geeft jou het geloof dat je daarvoor nodig hebt.


Gebed van de dag

Vader, dank U wel dat U mij wilt openbaren welke specifieke plaats en functie U voor mij heeft in het Lichaam, en dat U mij precies voldoende geloof geeft om daarin te functioneren naar Uw wil. Amen.Gebed voor DPM wereldwijd

TSJECHIË

    • Bid om meer medewerkers om te helpen bij het produceren van meer onderwijs van Derek in de Tsjechische taal.
    • Bid om een nieuwe beweging van de Heilige Geest in dit land, en dat Dereks materiaal kan helpen de Kerk hier tot rijpheid te brengen.