Shop Doneer

Iedereen wordt geoordeeld

Leestijd: 2 min.

Als we nu teruggaan naar Openbaring 20, zien we daar het volledige en uiteindelijke beeld van de opstanding zoals Johannes dit heeft opgetekend. In vers 13 zegt hij: En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.

Er bestaat geen uitzondering op deze laatste opstanding van overgebleven doden. Daarin is ‘ieder’ inbegrepen. Niemand valt daarbuiten. Ieder gebied van Gods geschapen universum wordt op dat moment met goddelijk gezag opgeroepen om de doden uit te leveren die daarin zijn. De drie woorden die Johannes in dit verband gebruikt, zijn ‘de zee’, ‘de dood’ en ‘het rijk van de dood’ (Hades).

Het Griekse woord ‘Hades’ komt overeen met het Hebreeuwse woord ‘Sheol’, dat in het Oude Testament gebruikt wordt. ‘Hades’ of ‘Sheol’ is een plaats van tijdelijke verblijfplaats voor heengegane geesten, voorafgaand aan hun definitieve opstanding en veroordeling. Na de laatste opstanding en veroordeling worden alle onrechtvaardigen verwezen naar de poel van vuur. Het gebruikelijke Hebreeuwse woord dat in het Oude Testament voor deze poel van vuur wordt gebruikt, is niet ‘Sheol’ maar ‘Gehenna’.

Er is daarom een duidelijk onderscheid tussen ‘Sheol’ of ‘Hades’ aan de ene kant, en ‘Gehenna’ of ‘de poel des vuurs’ aan de andere kant. ‘Sheol’ of ‘Hades’ is een plaats van tijdelijk verblijf, waarheen de geesten, niet de lichamen, van de heengegane doden worden verwezen. ‘Gehenna’, of ‘de poel van vuur’ is een plaats van definitieve, niet eindigende straf, waar na de opstanding de totale persoonlijkheid van iedere onrechtvaardige, met geest, ziel en lichaam, naartoe wordt verwezen.

Gebed van de dag


Hemelse Vader, dank U wel voor de rijkdom van Uw Woord, waarin zoveel wordt geopenbaard en duidelijkheid waordt verschaft over de noodzaak dat alle mensen tot bekering komen. Laat mij in mijn leven een levende – en bij wijze van spreken ‘luidruchtige’ – getuige zijn van de beschikbare redding in Jezus! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

VERENIGDE STATEN & SPAANSSPREKENDE GEBIEDEN

  • In de Verenigde Staten wonen meer dan veertig miljoen Spaanstaligen, en meer dan 10 miljoen tweetaligen, waarvan velen de kinderen van Spaans sprekende immigranten zijn. Bid om goede contacten met Spaanse voorgangers en andere leiders, zowel plaatselijk als in Ecuador, Peru, Uruguay, Argentinië en Colombia, zodat we deze mensen kunnen bereiken.
  • Bid dat door middel van deze contacten de verspreiding van Dereks Engelse en Spaanse materiaal zal toenemen.

Weekvers: Openbaring 20:12

En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander ​boek​ werd geopend, namelijk het ​boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken.