Shop Doneer

Iemand geeft om jou

Leestijd: 2 min.

Toen mijn geest in mij bezweek, kende U mijn pad. Zij hebben een strik voor mij verborgen op de weg die ik gaan zou. Ik keek aan mijn rechterhand en zie, er was niemand die naar mij omzag; voor mij was de mogelijkheid tot ontvluchten verloren, niemand zorgde voor mijn ziel. (Psalm 142:4-5)

Ik vraag me af of jij je ook wel eens zo hebt gevoeld: ‘Niemand geeft om mij. Het maakt niemand iets uit of ik leef of doodga… Ik heb alleen maar moeilijkheden. Ik loop op een weg waar zich verborgen strikken bevinden. Er zijn problemen die ik niet begrijp en ik weet niet hoe ik ze op moet lossen. Ik zie totaal geen mogelijkheid tot hulp. Ik kijk naar rechts en ik kijk naar links, maar niemand maakt zich druk om mij. Ik ben maar een nietig stofje in het heelal. alleen maar een naam die ergens op een lijst staat. In één of ander stoffig kantoor ligt een geboortebewijs dat meldt dat ik ben geboren, maar niemand geeft om mij’.

Toch is dat allemaal niet waar. Er is wél Iemand die om je geeft. Er is Iemand die jouw pad kent en op de hoogt is van jouw wel en wee. Dat is wat de psalmist bedoelt met: ‘Toen mijn geest in mij bezweek, kende U mijn pad’.

Misschien voel je je eenzaam, achtergesteld, ongeliefd. Misschien begrijp je je eigen weg niet eens, ken je de problemen niet die voor je liggen en heb je niet op alles een antwoord, maar er is Iemand die alles weet: Het is de Heer.

Hij kent jouw pad. Hij is bij je; Hij zal je verder helpen als je je in gebed tot Hem richt. Je bent niet vergeten, je wordt niet over het hoofd gezien, je bent niet ongewenst. Hij heeft je gemaakt, Hij geeft om jou, Hij is bij jou.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, brengt U mij op het pad van mensen die beantwoorden aan de beschrijving die hier gegeven is. Ik wil graag voor ontmoedigde, hopeloze mensen een wegwijzer zijn naar U Heer Jezus, die Zichzelf geopenbaard heeft als ieders hoop op heerlijkheid. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

FILIPPIJNEN

  • Bid voor Gods bescherming en wijsheid voor DPM-werkers John Cochran en Johnny Sy om op nieuwe manieren verder uit te reiken naar miljoenen mensen in de Filippijnen met Dereks onderwijs.
  • Een voorganger gaf recent onderwijs aan 300 familie’s uit Dereks boekje De Omwisseling, en gaf 100 exemplaren weg in Tagalog, de nationale taal. Bid dat vele levens veranderd zullen worden door het horen en toepassen van dit onderwijs.
  • Medewerker Johnny Sy had recent een gesprek met Light TV die aangaven dat Derek’s half-uur uitzending nog steeds een van de meest bekeken programma’s is op hun kanaal!