Shop Doneer

Ik berg Uw Woord in mijn hart

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 91

Ik berg Uw Woord in mijn hart
Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige. (Psalm 119:9, 11 NBG)
De psalmist stelt hier een heel praktische vraag. Is het werkelijk mogelijk voor een jong iemand om een rein leven te leiden? Er zijn veel denkwijzen, veel vormen van psychologie en sociologie, die dat schetsen als onmogelijk, zeker in onze wereld van vandaag. Ze zeggen dat het heel natuurlijk is voor de mens om aan seksuele en vleselijke verlangen toe te geven en dat daar niets aan te doen is. Maar ik zeg je – en Gods Woord ook - dat dat niet waar is.
Het is mogelijk voor een jong iemand om een rein leven te leiden, en er ligt bovendien een grootse beloning te wachten op degenen die reinheid en zuiverheid hebben gekozen als manier van leven. Hoe is dit mogelijk? De psalmist beantwoordt zijn eigen vraag: het is mogelijk door een radicale keuze om je te houden aan Gods Woord.
Dan vervolgt hij met de stelling: ‘Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige’. Dat is het geheim van reinheid. Het is het bewaren van het Woord van God in je hart. Eén van de volgende beide mogelijkheden zal namelijk gaan gebeuren:
óf Gods Woord houdt jou van de zonde af,
óf de zonde houdt jou van Gods Woord af.
Laat je dus niet als een dode vis met de stroom meevoeren. Kies ervoor een levende vis te zijn en zwem tegen de stroom in. Het Woord van God zal je de kracht daarvoor geven als jij kiest om het in je hart te bergen! Het is mogelijk om een rein leven te leiden, ook in de wereld van vandaag.
Hemelse Vader, ik wil kiezen voor een rein en heilig leven om zo Uw naam eer te brengen, en om in alle opzichten een getuige te zijn van een God die reinheid liefheeft en die Zijn kinderen vrijmaakt van slechte keuzes en de onreinheid van deze wereld. Dank U Jezus, voor de voortdurend vrijmakende kracht van Uw bloed! Amen.